Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fyrer mer ved i nye ovner

   Publisert:

   faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som. Landsgjennomsnittet er 305 kg/innbygger. Forbruket er størst i Hedmark og Oppland med 529 kg/innbygger, og lavest i Oslo og Akershus med 159 kg/innbygger

   Artikkel
  • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

   Dokumentasjon og resultater fra undersøkelse i Drammen 2006/2007

   Publisert:

   undersøkelse i Oslo i 2002 (Finstad mfl. 2004a), og Trondheim og Bergen i 2003 (Finstad mfl. 2004b). Resultatene fra disse

   Publikasjon
  • Viktige signaler om samfunnet

   Publisert:

   tettstedsarealet i kommunene Oslo, Bergen og Trondheim. Omdisponeringen av dyrkbar mark er noe lavere, 241 km 2 . I gjennomsnitt ble det i perioden 1976-2012

   Artikkel
  • Leveringen av farlig avfall doblet på fire år

   Publisert:

   -Trøndelag, til 1,3 kg per person i Oslo. Mange av de farligste avfallstypene kommer nettopp fra husholdningene, og det er derfor god grunn til fortsatt innsats-Trøndelag til 1,3 kg per person i Oslo. Det er innsamlingen av de store avfallstypene blybatterier, spillolje og maling som gir

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   millioner reiser med buss innen byområdene i Oslo/Akershus i 2006. Dette var nesten 28 prosent flere reiser enn for byområdene i Stavanger, Bergen og Trondheim størst "trengsel" med i gjennomsnitt om lag 43 prosent av setekapasiteten opptatt. I alt ble 2 571 personer drept eller skadd i de fire byområdene Oslo

   Publikasjon
  • Lang vei til felles global miljøstatistikk

   Publisert:

   miljøbyråkrater fra hele verden i Oslo, for å diskutere klimaendringene og miljøstatistikk i et globalt perspektiv. Trenger bedre scenarier – FNs statistikkdirektør Paul Cheung sa på konferansen i Oslo at det trengs mer sofistikerte, mer detaljerte scenarier til

   Artikkel
  • Biodrivstoff - et omstridt miljøtiltak

   Publisert:

   , foreløpig bare på rute 21 mellom Aker Brygge og Helsfyr i Oslo. Biogass produseres av. Biogass blir et stadig mer aktuelt biodrivstoffalternativ, og fra oktober 2009 vil Oslos renovasjonsbiler gå på biogass (Jentoft 2008

   Artikkel
  • Kraftig nedgang fra jernbane og flyplasser [Korrigert 5. mars 2007]

   Publisert:

   områdene rundt Oslo lufthavn Gardermoen eller områder kartlagt gjennom veistøymodellen VSTøY). Tall for støyplage fra industri og. Oslo og Akershus sto for til sammen over 40 prosent av stigningen i SPI. Mest SPI var det fra kommunale veier, og størstedelen av

   Artikkel
  • Vedfyring gir 3,5 ganger mer svevestøv enn bil i Drammen

   Publisert:

   . Som tidligere undersøkelser i Bergen, Trondheim og Oslo viser, ser man også i denne undersøkelsen at andelen ved som brennes i rentbrennende ovner er har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som følge av mindre nattefyring. På

   Artikkel
  • 1,3 millioner eksponert for støy fra vei

   Publisert:

   . Halvparten av Oslos befolkning er eksponert for slike støynivåer. Ikke overraskende er det mest støyplage i områder av landet med. 21 000 av disse, altså godt over halvparten, bodde i Oslo. Beregningene for veitrafikk tar utgangspunkt i Vegdirektoratets kartlegginger av

   Artikkel
  • Norske meninger om miljø - lokalt og globalt

   Publisert:

   . Karlsen, Rune og Bernt Aardal (2007): «Politisk dagsorden og sakseierskap», i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo kvantitativ metode, Bergen: Fagbokforlaget. Aardal, Bernt (1993): Energi og miljø, Rapport 93: 15, Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Aardal, Bernt og Henry

   Artikkel
  • Samferdsel gir store miljøutfordringer

   Publisert:

   prosent av plagene i 2007. Veitrafikken står for nesten 90 prosent av den totale støyplagen i Oslo. Les også rapporten: Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte

   Artikkel
  • Målretta innsats for miljøvennleg jordbruk

   Publisert:

   . Det er fylka Rogaland, Østfold og Akershus/Oslo som utmerkjar seg med flest nye fangdammar/våtmarker. Frå

   Artikkel
  • Utslipp av nitrogenoksider må ned 30 prosent

   Publisert:

   er det veitrafikk og industri som dominerer i de fleste kommuner. I Oslo ble det i 2003 sluppet ut

   Artikkel
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

   Publisert:

   . Utslipp av nitrogen per innbygger for fylkene Oslo og Akershus er betydelig lavere enn de øvrige

   Publikasjon