Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 142 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Aktivitet i sentrumssoner

   Publisert:

   Bærum 20 1,03 3 317 35 603 3 306 Oslo kommune 69 13,31 15 399 24 073 4 204 Kristiansand 13 1,11 5 767 18 147 2 999 Stavanger 20 1,64 4 153 17 288 2 369 Bergen 45 2,88 7 817 21 612 3 138 Trondheim 28 Bærum 20 3 417 3 317 10,7 1,0 Oslo kommune 69 204 958 15 399 1,6 0,3 Kristiansand 13 6 401 5 767 3,1 0,5 Stavanger 20 6 811 4 153 4,2 0,6 Bergen 45 22 512 7 817 2,8 0,4 Trondheim 28 13 472 6 604 3,2 0,4

   Statistikk
  • 64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

   Publisert:

   , Trøndelag samt Oslo og Viken hadde flest del bedrifter med lausdriftsfjøs med over 50 prosent kvar. Figur 1 jordbruksareal i Oslo og Viken og 19 prosent i Vestfold og Telemark. I Rogaland vart 61 prosent av jordbruksarealet gjødsla med husdyrgjødsel. Også i Møre og Romsdal

   Artikkel
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   0723 Bjertnestunet 3034 Nes 374 0,20 1 859 0801 Oslo i alt 1 043 168 270,45 3 857 0301 Oslo Rælingen 14 537 4,48 3 247 3031 Nittedal 10 766 4,83 2 227 3049 Lier 2 446 1,61 1 516 0802 Movatn 0301 Oslo 294 0,54 547 1001 Hamar i alt 28 535 13,95 2 045 3403 Hamar 26 121 12,17 2 147 3411 Ringsaker

   Statistikk
  • Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling

   Publisert:

   Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. I SSBs statistikkbank er det mulig å hente informasjon om bilparken fordelt på regioner. Studerer en disse tallene vil man finne at Oslo

   Artikkel
  • Avfall frå samferdsel

   Publisert:

   . Personbilar og varebilar Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Statistisk sentralbyrå. I Oslo er gjennomsnittsalderen framleis lavast på vraka bilar. (2017). Miljøårsrapport 2016. Henta frå https://avinor.no/globalassets/_oslo-lufthavn/om-oslo-lufthavn/om-oss/rapporter/miljoarsrapporter/miljoarsrapport-2016.pdf Avinor. (2021). Års- og

   Artikkel
  • Fra fossil til fornybar energibruk i transport

   Publisert:

   -busser i Oslo-området helt siden 2012. Foreløpig er det kun 4 hydrogenstasjoner i Norge, i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondhjem og Hvam ved Lillestrøm. En

   Artikkel
  • Jordbrukets kulturlandskap

   Publisert:

   kornareal og stor del bakkeplanert jord. Oslo og Viken hadde eit tilsegnsbeløp på 31,4 millionar kroner i 2020, medan Trøndelag løyvde 17,1 millionar kroner

   Artikkel
  • Byggeaktivitet i strandsonen

   Publisert:

   964 3 492 3 328 3 363 Viken 191 194 225 157 221 218 Oslo 6 22 26 6 24 27 Innlandet2 Vestfold og Telemark 232 235 213 218 205 Bærum 61,1 0,0 5,5 0,1 33,1 0,2 Asker 63,4 2,8 4,4 0,0 24,3 5,1 Lier 38,1 13,0 3,4 0,7 43,3 1,5 Oslo kommune 57,3 0,4 10,4 1,3 29,8 0,8 Horten 36,9 3,0 4,2 0,0 52,0 3,9 Holmestrand 53,4 10,2 5,5 0,0 24,6 6,4

   Statistikk
  • 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

   Publisert:

   . I Indre Oslofjord er definert som den delen av Oslofjorden som ligger i Oslo og Viken nord for Drøbak. Kilde. Oslo er fortsatt det fylket med minst potensielt tilgjengelig strandsoneareal med 1 291 dekar, mens det i Troms og Finnmark er 724 533 dekar potensielt tilgjengelig strandsone

   Artikkel
  • Avfall frå hushalda

   Publisert:

   157 205 19 2020 Viken 572 151 297 32 44 40 8 Oslo 207 44 123 7 20 13 0 Innlandet 215 63 104 9 20 18 1 Vestfold og Telemark 250 87 92 14 24 29 3 Agder 163 42 74 18 4 24 1 Rogaland 216 49 120 8 19 16 2

   Statistikk
  • Plan- og byggesaksbehandling

   Publisert:

   . Antall 2016 594 546 8 213 720 32 2017 535 481 5 868 787 22 2018 823 779 3 426 545 21 2019 499 466 6 150 949 23 2020 772 746 12 597 825 13 2020 Fylkeskommune Viken 61 59 749 237 2 Oslo 73 73. Kroner 2016 682 023 913 372 48 2017 476 468 972 033 98 2018 621 061 1 081 589 91 2019 590 882 1 178 208 115 2020 1 039 164 1 432 346 78 2020 Fylkeskommune Viken 136 825 107 485 -22 Oslo 0 0 0

   Statistikk
  • Miljøforvaltning

   Publisert:

   Fylkeskommune Viken 40 468 113 083 90 59 165 126 963 101 Oslo 0 0 0 0 0 0 Innlandet 6 085 9 281 25 33 244 54 329 147 Vestfold og Telemark 18 022 21 916 52 66 216 86 149 204 Agder 27 455 31 448 102 24 600 80 259. Det er ikke estimert for frafall i rapporteringen. 2Tall for landet uten Oslo Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, og

   Statistikk
  • Færre reguleringsplaner, flere byggesøknader

   Publisert:

   behandlingen av snaut 6 prosent av alle byggesøknadene. I de 4 storbyene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

   Artikkel
  • Arealbruk og arealressurser

   Publisert:

   snø, is og bre Ferskvann Viken 4,4 8,8 57,0 16,0 4,0 2,2 0,0 7,5 Oslo 27,5 2,1 61,5 1,7 0,9 0,1 0,0 6,2 Innlandet 1,8 4,2 49,7 26,6 6,5 5,4 0,6 5,3 Vestfold og Telemark 2,8 4,1 54,4 25,2 2,9 1,7 0,0 9,1 område for landbruk og fiske Næring, offentlig og privat tjenesteyting Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur Annet bebygd areal Viken 28,0 8,4 8,9 10,5 34,4 9,8 Oslo 41,3 0,9 0,5 12,8 29,5 15,0 Innlandet 15,8 10,0

   Statistikk