Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Destinasjon Norge

   Publisert:

   være som lav som 10 prosent. Om lag 40 prosent av bruttoproduktet i reiselivsnæringene kom fra Oslo og Akershus i 2017. Flest sysselsatte personer i reiselivsnæringene var det i relativt sett i Troms og Oslo

   Artikkel
  • Bråstopp for norsk økonomi

   Publisert:

   . Prisfallet i mars i år var bredt basert på landsbasis med sterkest nedgang i Oslo og Trondheim

   Artikkel
  • Datasentre – et område i vekst

   Publisert:

   340.4 372.1 2011 364.7 396.4 2012 463.1 495.1 2013 518.6 543.5 2014 592.3 607.3 2015 622.4 630.3 2016 749.2 749.2 Høyest bruttoprodukt i Oslo Den største andelen av bruttoproduktet stammer fra Oslo. Oslos andel av næringsområdet har også økt i samme periode, fra 65 prosent i 2010 til 74 prosent i 2016

   Artikkel
  • Veksten var bredt basert

   Publisert:

   1.5 1.8 Oslo 2.5 2.7 Akershus 2.3 2.8 Østfold 2.3 2.1 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.9 2.4 Flere fylker med sterk vekst Akershus og Oslo hadde solid vekst, henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent

   Artikkel
  • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

   Publisert:

   Oslo i perioden. Det kan isolert sett gi lavere samlet inntekt hvis denne nedgangen betyr at færre personer i husholdningen bidrar til den samlede

   Artikkel
  • Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland

   Publisert:

   1.9 -0.1 2 Oppland 1.1 2 2.3 Hedmark 1.5 1.8 2.2 Oslo 2.4 2.7 2.8 Akershus 1.7 4.9 2.5 Østfold 0.8 2.1 2.5 Bruttoprodukt Fastlands-Norge. Tett etter disse fylkene følger Oslo, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms med like over eller under 8 prosent vekst for årene 2015–2017

   Artikkel
  • Størst vekst i Sogn og Fjordane

   Publisert:

   Hedmark 1.5 1.5 Oslo 2.4 2.1 Akershus 1.7 1.9 Østfold 0.8 1.7 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.6. Fortsatt sterk vekst i hovedstaden Oslo hadde en vekst i 2016 på 2,1 prosent. Det er godt over veksten i Fastlands-Norge samlet, men litt svakere enn den gjennomsnittlige

   Artikkel
  • Utlendingene gav solid vekst i norsk turistnæring

   Publisert:

   . Denne andelen har vært stabil i en årrekke. Oslo og Akershus dominerer Oslo og Akershus er fylkene med

   Artikkel
  • Sterk vekst i utenlandske turisters forbruk

   Publisert:

   årsverkene i Fastlands-Norge. Denne andelen holdt seg konstant i årene 2013-2015. Høyest bruttoprodukt per sysselsatt i Oslo Som del av satellittregnskapet for. Bruttoprodukt per sysselsatt i 2014 var 20 prosent høyere i Oslo enn i gjennomsnittet for landet

   Artikkel
  • Økte petroleumsinvesteringer løfter igjen norsk økonomi

   Publisert:

   . Fallet har vært størst i Oslo-området. At boligprisene har falt skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært

   Artikkel
  • Slik beregner SSB fylkesfordelt BNP

   Publisert:

   på fylker, henger sammen med pendling på tvers av regioner. Produksjonen i Oslo utføres for eksempel ikke bare av folk som bor i Oslo, men også av sysselsatte som bor i

   Artikkel
  • Nasjonalregnskapets historie i Norge

   Fra fri forskning til lovregulert statistikk

   Publisert:

   . april 2011 Professor Ragnar Frisch ved Universitetet i Oslo startet på 1930-tallet arbeidet med å stille opp et nasjonalregnskap for Norge. Professor Ragnar Frisch ved Universitetet i Oslo startet på

   Publikasjon
  • History of national accounts in Norway

   From free research to statistics regulated by law

   Publisert:

   . mars 2012 Professor Ragnar Frisch ved Universitetet i Oslo startet på 1930-tallet arbeidet med å

   Publikasjon
  • Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme 2007

   TOURIMPACT rapport nr 3

   Publisert:

   reiselivsnæringene fra fylke til fylke. Akershus og Oslo har totalt sett mest turisme, mens i Finnmark, som er blant fylkene med lavest turistproduksjon og -forbruk, har turismen stor betydning sammenliknet med annen næringsvirksomhet

   Publikasjon
  • Stor variasjon mellom fylkene

   Publisert:

   : 3. april 2002 Turistene legger igjen mest i Oslo og Akershus, viser beregnede tall fra nasjonal - regnskapet for 1997. Turistene legger igjen mest i Oslo og Akershus, viser beregnede tall fra nasjonal - regnskapet for 1997

   Artikkel