Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

   Publisert:

   (-2019) 469 491 994 045 Oslo 873 952 1 204 677 Hedmark (-2019) 389 451 828 633 Oppland (-2019

   Statistikk
  • Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

   Publisert:

   store bidrag fra teknisk tjenesteyting og bygg og anlegg. Både i Østfold, Akershus og Oslo var volumveksten på rundt 3 prosent næringene bidro mest til veksten etter teknisk tjenesteyting. I Oslo utgjør tjenestenæringer med høyt bruttoprodukt per sysselsatt en tredjedel av fylkets samlede aktivitet

   Artikkel
  • Endret spareadferd under pandemien

   Publisert:

   . I denne sammenheng er noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo tabell Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. Høye nettokjøp og stort antall transaksjoner Bunnen på OSEBX (Oslo Stock Exchange Benchmark Index) ble

   Artikkel
  • Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

   Publisert:

   . Varekonsumet ligger over 13 prosent høyere i juni enn før pandemien inntraff. I løpet av kvartalet ble det nasjonale skjenkeforbudet opphevet og serveringssteder i Oslo og Viken fikk åpne igjen

   Artikkel
  • Aktiviteten i økonomien aukar igjen

   Publisert:

   . Oppheving av det nasjonale skjenkeforbodet og gjenopning av serveringsstader i Oslo gav sterk vekst i serveringskonsumet

   Artikkel
  • Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

   Publisert:

   ekspertgruppen og professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å gjøre beregninger har forskerne også

   Artikkel
  • Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar

   Publisert:

   bør sees i sammenheng med utbredelsen av muterte virus og den påfølgende nedstengingen av blant annet butikker i Oslo-regionen

   Artikkel
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

   Publisert:

   ) 2,3 2,4 87 88 Akershus (-2019) 2,3 2,3 103 101 Oslo 2,5 2,9 125 124 Hedmark (-2019) 1,5 2,4 85 86 Oppland

   Statistikk
  • Vekst over store deler av landet i 2018

   Publisert:

   Oppland 2 0.5 04 Hedmark 1.5 2.4 03 Oslo 2.5 2.9 02 Akershus 2.3 2.3 01 Østfold 2.3 2.4 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 2.3 1.1 Både Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde solid vekst på mellom 2 og 3 prosent. Bygge- og

   Artikkel
  • Bråstopp for norsk økonomi

   Publisert:

   . Prisfallet i mars i år var bredt basert på landsbasis med sterkest nedgang i Oslo og Trondheim

   Artikkel
  • Destinasjon Norge

   Publisert:

   være som lav som 10 prosent. Om lag 40 prosent av bruttoproduktet i reiselivsnæringene kom fra Oslo og Akershus i 2017. Flest sysselsatte personer i reiselivsnæringene var det i relativt sett i Troms og Oslo

   Artikkel
  • Veksten var bredt basert

   Publisert:

   1.5 1.8 Oslo 2.5 2.7 Akershus 2.3 2.8 Østfold 2.3 2.1 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.9 2.4 Flere fylker med sterk vekst Akershus og Oslo hadde solid vekst, henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent

   Artikkel
  • Datasentre – et område i vekst

   Publisert:

   340.4 372.1 2011 364.7 396.4 2012 463.1 495.1 2013 518.6 543.5 2014 592.3 607.3 2015 622.4 630.3 2016 749.2 749.2 Høyest bruttoprodukt i Oslo Den største andelen av bruttoproduktet stammer fra Oslo. Oslos andel av næringsområdet har også økt i samme periode, fra 65 prosent i 2010 til 74 prosent i 2016

   Artikkel
  • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

   Publisert:

   Oslo i perioden. Det kan isolert sett gi lavere samlet inntekt hvis denne nedgangen betyr at færre personer i husholdningen bidrar til den samlede

   Artikkel
  • Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland

   Publisert:

   1.9 -0.1 2 Oppland 1.1 2 2.3 Hedmark 1.5 1.8 2.2 Oslo 2.4 2.7 2.8 Akershus 1.7 4.9 2.5 Østfold 0.8 2.1 2.5 Bruttoprodukt Fastlands-Norge. Tett etter disse fylkene følger Oslo, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms med like over eller under 8 prosent vekst for årene 2015–2017

   Artikkel