Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 46 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Etableringen av nasjonalregnskapet

   Publisert:

   Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Kort tid etter regjeringsdannelsen i november 1945 ble

   Artikkel
  • "Vi må lytte til tala si tale"

   Publisert:

   ... Skal det vere litt meir te? Seier Petter Jakob Bjerve og lenar seg framover i godstolen heime i Gladvoll terasse i Oslo. - Men kva fann du på da Universitetet i Oslo stengde? - Arbeid måtte eg jo ha. Så

   Artikkel
  • Tallenes trollmann

   Publisert:

   økonomisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo" til behandling. Proposisjonen om denne loven leste jeg i påskeferien året før jeg tok artium. Han forsvarte sin doktorgradsavhandling om den teoretiske og praktisk oppbyggingen av et nasjonalregnskap i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo høsten 1956

   Artikkel
  • Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

   Publisert:

   rentenivået nedover likne på å beordre meteorologene til å heve lufttemperaturen i Oslo. Det er ønskelig, men vanskelig. Rentenivået er en av flere variabler som

   Artikkel
  • Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene?

   Publisert:

   populær når den sier at disse 20 milliardene skal benyttes til å bygge barnehager, sykehus, T-bane i Oslo, boliger, skoler og ny E-18 gjennom Vestfold. Med-1999, mimeo, Oslo: Statistisk sentralbyrå. Krutilla, J. V. (1967): Conservation Reconsidered, American Economic Review , 47 :9, pp. 777-796. Pearce, D. og

   Artikkel
  • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland

   Publisert:

   . Det motsatte var tilfelle for Nord-Norge. I samme konjunkturperiode hadde regionene Oslo-Akershus og Hedmark-Oppland den sterkeste "konjunkturforbedringen" fra bunnpunkt til toppunkt. Så. Det motsatte var tilfelle for Nord-Norge. I samme konjunkturperiode hadde regionene Oslo-Akershus og Hedmark-Oppland den sterkeste "konjunkturforbedringen" fra bunnpunkt til toppunkt. Så

   Artikkel
  • Hvorfor er det så dyrt i Norge?

   Publisert:

   sosialøkonomi hovedfag fra Universitetet i Oslo. Boka er gjennomgått av en rekke av Gyldendals fagkonsulenter

   Artikkel
  • Duracell-økonomen

   Publisert:

   røper at foredraget om hvorfor vi ikke bare kan bruke oljepengene, har gått sin seiersgang på ulike høyskoler, at alt fra Rotary-klubber til Universitetet i Oslo har sosialøkonomi hovedfag fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han en mastergrad i matematisk statistikk fra Berkeley

   Artikkel
  • Langsiktige virkninger på norsk makroøkonomi og næringsstruktur av en høyere internasjonal rente

   Betydningen av generelle likevektsmekanismer

   Publisert:

   Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo januar 2008. Oppgaven ble skrevet under et engasjement i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Historisk høye offentlige investeringer

   Publisert:

   . Norge var et av pionerlandene i utviklingen av nasjonalregnskapet. Allerede i mellomkrigstiden arbeidet professor Ragnar Frisch ved Universitetet i Oslo med nasjonalregnskapets definisjoner og begreper . nordiske statistikermøte i Oslo den 28 . og 29 . juni 1939 . Oslo 1940, ss. 141 - 149. Tabeller: Tabell 1 NASJONALREGNSKAP 2005. Millioner kroner Tabell 2

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   . Statistikkens historie i Norge , Universitetsforlaget, Oslo. Statistisk sentralbyrå (1946): Nasjonalinntekten i Norge 1935-1943 , Norges offisielle statistikk X

   Artikkel
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

   Publisert:

   . Klart høyest er yrkesdeltakelsen i Oslo/Akershus, med en andel av befolkningen i jobb og ledighet på litt under og rundt 70 prosent (se figur 3). Menn bidrar med meget høy yrkesdeltakelse i Oslo, Akershus og Rogaland. Også

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   . Prostitusjonens omfang , innhold og organisering , Fafo-rapport 2008:43, Oslo SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Slik beregner SSB fylkesfordelt BNP

   Publisert:

   på fylker, henger sammen med pendling på tvers av regioner. Produksjonen i Oslo utføres for eksempel ikke bare av folk som bor i Oslo, men også av sysselsatte som bor i

   Artikkel