Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 91 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Avislesing ikke lenger for alle

   Publisert:

   mer enn Akersgata. Norsk pressestruktur 1945-2009, Pressehistoriske skrifter nr. 12, 2009, Norsk pressehistorisk forening, Oslo. Høst, Sigurd (2010

   Artikkel
  • Økt bruk både av kulturtilbud og Internett

   Publisert:

   dette punktet i disse åra. På samme måte som en del andre kulturtilbud, er tilgjengeligheten til opera- og operetteforestillinger større i Oslo-området enn andre steder i landet. I 2004 var det 11 prosent av dem som bor i Oslo eller Akershus som hadde vært på

   Artikkel
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier

   Publisert:

   . Statistikkens historie i Norge , Universitetsforlaget, Oslo. Statistisk sentralbyrå (1946): Nasjonalinntekten i Norge 1935-1943 , Norges offisielle statistikk X

   Artikkel
  • Fritid og kultur

   Publisert:

   før i antallet konserter med Oslo Filharmonien og Tromsø Symfoniorkester. Mens det var om lag 220 000 tilhørere på. Personer som er bosatt i Oslo eller Akershus har flere ferieovernattinger enn dem som er bosatt i andre deler av landet

   Artikkel
  • Mer internettbruk og flere dager på ferie

   Publisert:

   på dette området i disse åra. På samme måte som for en del andre kulturtilbud, er tilgjengeligheten til opera- og operetteforestillinger større i Oslo-området enn andre steder i landet. I 2004 hadde 11 prosent av dem som bor i Oslo eller Akershus, vært på

   Artikkel
  • Ser TV i over to timer daglig

   Publisert:

   . Personer som er bosatt i Oslo og i Akershus, ser i snitt kun to timer TV daglig, omkring 20 minutter mindre enn landssnittet

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   : Statistiske meddelelser nr. 6, 1930. Matti Goksøyr, Espen Andersen og Kristin Asdal: Kropp, kultur og tippekamp, Oslo 1996

   Artikkel
  • Fritid og kultur

   Publisert:

   . Nedgangen i antallet konserter de siste par åra skyldes i hovedsak nedgang i konserter med Oslo-Filharmonien og Tromsø Symfoniorkester inntekt over 500 000 kr hadde i gjennomsnitt 2,1 turer. De som bor i Oslo og Akershus er i gjennomsnitt på 2,2 ferieturer per år. Det er et høyere antall

   Artikkel
  • Nordmenn lytter mindre på radionyhetene

   Publisert:

   (Egil Nilsen: Interesser hos voksne. Universitetsforlaget, Oslo 1958). Den viste at 66 prosent av befolkningen helst likte å

   Artikkel
  • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv

   Publisert:

   Hege og Aase Lømo (1996): Småbarnsforeldres tidsbruk 1970-90. I Berit Brandth og Kari Moxnes (red): Familien i tiden . Oslo: Tano. Langsether, Åsmund og/97. Lømo, Aase (1999): Jo mer vi er sammen ... Samværsmønster i familier med småbarn og i familier med tenåringsbarn 1980 - 1990 . Rapport 8/99. Oslo

   Artikkel
  • Nyhetskanaler blant velgere og hjemmesittere

   Publisert:

   utvalgsundersøkelser. Litteratur Habermas, Jürgen (1962/1991): Borgerlig Offentlighet - den fremvekst og dens forfall . Henimot en teori om det borgerlige samfunn , Oslo: Gyldendal, 2. utgave 1991. Høyer, Svennik (1993): "Offentlighet" i Norsk samfunnsleksikon , Oslo: Pax Forlag. Vaage, Odd Frank (2001): Norsk mediebarometer

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   presented at the 2001 International Association for Time Use Research Conference, Oslo, 3-5 October. Carlin, Paul, S. og Lennart Flood (1997): Do children overtid? Om årsaker til og konsekvenser av fedres lange arbeidstid. I Runa Haukaa (red): Nye kvinner , nye menn . Oslo: Ad Notam. Ellingsæter, Anne Lise

   Artikkel
  • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

   Publisert:

   University Press. Brandth, B. og E. Kvande (2003): Fleksible fedre: maskulinitet, arbeid, fleksibilitet . Oslo: Universitetsforlaget. Bungum, B., B. Brandth og

   Artikkel
  • Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde

   Publisert:

   for Oslo og Akershus på 3 prosentpoeng. Disse skjevhetene er vanlige i utvalgsundersøkelser. Blant annet på grunn av utvalgsskjevhetene har vi valgt å

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i kvinners tid til husarbeid på 1990-tallet

   Publisert:

   Moxnes (red): Familien i tiden . Oslo: Tano. Robinson, John P. og Geoffrey Godbey (1997): Time for Life . The Surprising Ways Americans Use Their Time Skrede og Kristin Tornes (red): Kan vi planlegge oss til likestilling i 2010 ? Oslo: Universitetsforlaget. Vaage, Odd Frank (2002): Til alle døgnets tider

   Artikkel