Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 107 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sjøfiske etter laks og sjøaure

   Publisert:

   005 1 505 74 23 71 719 Oslo og Viken1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vestfold og Telemark1 0 0

   Statistikk
  • 64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

   Publisert:

   , Trøndelag samt Oslo og Viken hadde flest del bedrifter med lausdriftsfjøs med over 50 prosent kvar. Figur 1 jordbruksareal i Oslo og Viken og 19 prosent i Vestfold og Telemark. I Rogaland vart 61 prosent av jordbruksarealet gjødsla med husdyrgjødsel. Også i Møre og Romsdal

   Artikkel
  • Skogavvirkning for salg

   Publisert:

   ³ Industrivirke avvirket for salg 3. kvartal 2021 I alt Gran Furu Lauvtrær Hele landet 2 667 2 009 569 89 Oslo og Viken 743 522 188 33 Innlandet 1 015 747 233 35 Finnmárku 1 - 1 - Gjennomsnittlig tømmerpris Gjennomsnittlig tømmerpris 2020 Kr/m³ Hele landet 377 Viken 385 Oslo 388 Innlandet 389 Vestfold og Telemark 369 Agder 368 Rogaland 335 Vestland 343

   Statistikk
  • Overdragelser av landbrukseiendommer

   Publisert:

   52 2017 8 769 5 298 3 203 171 97 5 256 3 513 52 2018 8 361 5 074 2 973 209 105 4 882 3 479 52 2019 8 541 5 111 3 136 183 111 5 200 3 341 52 2020 9 004 5 443 3 268 202 91 5 580 3 424 52 2020 Oslo og 602 489 535 371 2 946 000 2020 Oslo og Viken 361 51 35 41 99 135 5 368 000 Innlandet 596 186 139 116 98 57 2 749 000 Vestfold og Telemark 219 38 32 40 57 52 4 282 000 Agder 197 49 37 49 48 14 2 556

   Statistikk
  • Prisene for landbrukseiendommer dobla siden 2009

   Publisert:

   områder til mer usentrale strøk. I snitt var prisen for en landbrukseiendom i fritt salg 6,2 millioner kroner i Viken og Oslo, mens snittet i Troms og Finnmark var 1,5 millioner kroner

   Artikkel
  • Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

   Publisert:

   . Ser ein bort frå Oslo, hadde Viken den lågaste delen med knapt 5 prosent. Figur 1. Indeks for utvikling i del av befolkninga som bur fast. Blant fylka hadde Innlandet og Oslo/Viken flest eigedomar med respektive 29 500 og 24 400

   Artikkel
  • Landbruksteljing

   Publisert:

   ) Dyreplassar i anna husdyrrom/utegang (prosent) Heile landet Mjølkekyr 7 145 213 511 35 64 0 Ammekyr 5 894 105 833 24 67 8 Andre storfe 12 992 563 617 28 68 4 Oslo og Viken) Heile landet 1 998 530 173 82 12 4 2 Oslo og Viken 256 64 722 75 11 10 4 Innlandet 385 120 504 81 11 5 4 Vestfold og Telemark 148 44 164 73 11 13 3 Agder 69 9 697 91 5 1 3 Rogaland 508 147 238 91 7 1

   Statistikk
  • Kjøtproduksjon

   Publisert:

   . halvår 2021 793 374 36 912 993 138 088 79 438 15 501 25 58 1. halvår 2021 Oslo og Viken 91 984 7 353 356 10 765 6 058 1 864 4 0 Innlandet 165 699 6 621 065. halvår 2021 Oslo og Viken 7 995 12 774 3 349 146 1 17 Innlandet 14 465 9 805 8 651 311 0 26 Vestfold og Telemark 5 373 2 484 1 547 41 0 12 Agder 1 264 280 1 476 91 0 0 Rogaland 19 444 16 692 7 241 434 0 7

   Statistikk
  • Skogeiendommer

   Publisert:

   32 694 21 660 15 386 7 953 3 592 970 228 Fylke Oslo og Viken 18 116 5 893 4 585 3 082 2 368 1 269 628 244 47 Innlandet 20 877 7 332 5 045 3 255 2 366 1 476 899 403 101 Vestfold og Telemark 9 858 3 391 992 5 352 317 7 701 494 10 780 066 10 946 728 10 570 789 8 398 721 13 781 420 Fylke Oslo og Viken 11 497 358 329 002 749 489 1 101 332 1 665 072 1 769 022 1 917 007 2 018 704 1 947 731 Innlandet 18

   Statistikk
  • Landbrukseiendommer

   Publisert:

   ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

   Statistikk
  • Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

   Publisert:

   79,5 253,4 3 056,0 Fylke Oslo og Viken 69,7 28,0 34,2 21,6 57,1 93,4 66,2 254,7 3 451,6 Innlandet 70,8 27,6 27,7 21,6 76,6 96,7 104,2 300,9 3 428,3 Vestfold og Telemark 61,6 25,3 33,0 20,2 47,1 97,3. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Hele landet 254,7 251,8 248,6 244,2 239,2 234,7 229,4 225,8 221,7 219,0 215,8 212,7 209,8 206,7 202,0 2020 Oslo og Viken 322,2 Østfold (-2019

   Statistikk
  • Småvilt og rådyrjakt

   Publisert:

   2020-2021 Viken 1 580 2 960 340 16 820 Oslo 40 100 : 60 Innlandet 3 930 4 590 250 8 700 Vestfold og Telemark 610 1 800 60 4 830 Agder 360 1 910 2018-2019 124 000 57 900 2019-2020 104 200 45 100 2020-2021 126 800 49 700 2020-2021 Viken 10 200 2 600 Oslo - - Innlandet 24 000 4 700 Vestfold og Telemark 4 100 1 800 Agder 5 200 2 100 Rogaland 700 1

   Statistikk
  • Aktive jegere

   Publisert:

   310 21 720 2019-2020 190 400 171 280 135 660 35 630 19 150 2020-2021 193 730 173 820 140 320 33 500 19 910 2020-2021 Viken 37 500 34 410 26 680 7 730 3 090 Oslo 11 890 10 730 8 070 2 670 1 150 700 7 900 44 800 2020-2021 Viken 26 700 17 800 7 500 16 200 10 900 5 600 1 300 10 100 Oslo 8 100 6 400 4 500 3 100 1 700 1 300 500 1 400 Innlandet 17 700 10 000 4 400 12 400 10 000 5 100 1 600 5 800

   Statistikk
  • Landsskogtakseringen

   Publisert:

   - og mosemyr Annet areal Takserte regioner i alt 323 782 82 754 48 076 9 127 13 727 170 098 Oslo og Viken 25 132 11 714 andre markslag I alt I alt Gran Furu Lauv I alt Gran Furu Lauv Hele landet 987 536 872 913 405 644 257 849 209 420 114 623 27 319 46 616 40 688 Oslo og Viken 181 115 164 444 85 329 52 726 26 389 16

   Statistikk
  • Jordbrukets kulturlandskap

   Publisert:

   kornareal og stor del bakkeplanert jord. Oslo og Viken hadde eit tilsegnsbeløp på 31,4 millionar kroner i 2020, medan Trøndelag løyvde 17,1 millionar kroner

   Artikkel