Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 244 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Antall arbeidsforhold og lønn

   Publisert:

   endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 591 214 4,8 46 050 3,3 Oslo 527 834 5,7 53 240 3,8 Innlandet 188 055 3,5 41 830 2,8 Vestfold og Telemark 205 642

   Statistikk
  • Elevar i grunnskolen

   Publisert:

   . årssteg Del elevar med spesialundervisning 8.-10. årssteg I alt 634 674 439 644 195 030 7,8 6,8 9,8 Viken 156 812 108 203 48 609 7,3 6,3 9,5 Oslo 69 392 49 fagopplæring Elevar med bare tospråkleg opplæring Tilrettelagd opplæring Elevar med særskild norskopplæring I alt 634 674 1 989 731 6 655 999 39 725 Viken 156 812 28 20 1 651 83 7 466 Oslo 69 392

   Statistikk
  • Sykefravær

   Publisert:

   . kvartal 2021 Hele landet 5,2 5,5 4,1 4,3 6,5 7,0 Viken 5,4 5,7 4,4 4,5 6,7 7,1 Oslo 4,3 4,6 3,4 3,6 5,3 5,7 Innlandet 5,7 5,8 4,4 4,4 7,2 7,4 Vestfold og Telemark 5,4 5,7 4,2 4,4 6,7 7,2 Agder 5,7

   Statistikk
  • Karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

   Publisert:

   42,3 45,7 33,9 Jenter 29 010 45,5 39,1 43,0 46,9 49,8 37,8 Viken 14 603 43,3 36,9 40,7 44,6 47,7 36,5 Oslo 6

   Statistikk
  • Nasjonale prøver

   Publisert:

   kjønn 51 50 50 58 262 58 003 58 580 Gutter 51 49 52 29 372 29 158 29 708 Jenter 50 51 48 28 890 28 845 28 872 Fylke Viken 51 50 50 14 399 14 392 14 463 Oslo 53 52 51 6 455 6 406 6 399 Innlandet 50 50 49 kjønn 50 50 50 61 541 61 518 61 669 Gutter 51 49 51 31 386 31 281 31 438 Jenter 50 51 48 30 155 30 237 30 231 Fylke Viken 51 50 50 15 422 15 435 15 459 Oslo 53 52 52 6 417 6 424 6 452 Innlandet 49 50 49

   Statistikk
  • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

   Publisert:

   Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

   Publikasjon
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

   Statistikk
  • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

   Publisert:

   56 0301 Oslo kommune 1 093 441 652 100 40 60 3403 Hamar 86 35 51 100 41 59 3405 (Akershus) (-2019) 17 100 65 .. .. 0237 Eidsvoll (-2019) 11 100 .. .. .. 0301 Oslo 698 100 63 10 27 0403 Hamar (1992-2019) 40 100 65 10 25 0412 Ringsaker

   Statistikk
  • Nå er vi over 5,4 millionar

   Publisert:

   . kvartal, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB. I høve til folketalet var det flest fødde i Oslo, deretter Rogaland og Trøndelag. Flyttetap i storbyar Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde alle ein nedgang i folketalet i 2. kvartal

   Artikkel
  • Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

   Publisert:

   fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. Rapport 2020. Oslo. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt. Rapport 2021. Oslo. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19

   Artikkel
  • Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

   Publisert:

   - og eksamenskarakterer. (Rapport 04/2011). Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Gravaas, B.C., Hægeland, T., Kirkebøen, L.J. & Steffensen, S. (2007). Skoleresultater 2007. En kartlegging av karakterer fra grunnskoler og videregående skoler i Norge. (Notat 2008/24). Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Instebø

   Artikkel
  • Mer bofaste flyktninger

   Publisert:

   . De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene. Færrest ble bosatt i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland. Ettersom kohortene er blitt større, har det også vært en

   Artikkel
  • Norskopplæring for voksne innvandrere

   Publisert:

   ) Deltakere Deltakere (prosent) Hele landet 26 123 9 177 35,1 16 946 64,9 Østfold . . . . . Akershus (-2019) . . . . . Oslo 3 815 1 413 37,0 2 402 63,0 Hedmark

   Statistikk
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovb

   Statistikk
  • Befolkningens utdanningsnivå

   Publisert:

   28,6 45,3 17,6 8,5 2015 2 117 010 27,1 44,1 18,7 10,0 2020 2 216 508 25,5 39,9 3,8 19,9 10,9 Viken 507 168 27,0 39,2 3,1 20,0 10,7 Oslo 287 179 20,9 26,8 2,2 27,8 22,3 Innlandet 155 305 30,0 44,1 3,7 Oslo 291 573 18,3 23,4 2,2 34,5 21,6 Innlandet 156 257 27,6 37,9 1,9 26,8 5,8 Vestfold og Telemark 175 329 25,4 37,5 2,4 28,2 6,5 Agder 124 612 24,6 37,7 2,1 28,7 6,9 Rogaland 188 939 24,0 34,8 2,3 29,0

   Statistikk