Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 246 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

   Publisert:

   Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

   Artikkel
  • Høyest utdanningsnivå i Oslo

   Publisert:

   Høyest utdanningsnivå i Oslo Publisert: 15. juni 2017 I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent. I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent

   Artikkel
  • Innvandrere på Oslo-kartet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 3/2015 Befolkningsutvikling i Oslo – rutenettkart 2000 og 2015 Innvandrere på Oslo-kartet Publisert: 14. oktober 2015 Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er

   Artikkel
  • Innvandrere på Oslo-kartet

   Publisert:

   Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo i 2000 og 2015, i ruter på 250x250 meter

   Artikkel
  • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 107 Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Publisert: 1. januar 2002 Studien beskriver utviklingen i innvandreres bosetting i Oslo i

   Publikasjon
  • Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i barnevernet Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet Publisert: 7. mars 2012 Ved inngangen til 2010 hadde 32 prosent av barn og unge i Oslo innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • De fleste somaliere bor i Oslo

   Publisert:

   SSB-publikasjon De fleste somaliere bor i Oslo Publisert: 22. september 2004 Rapporten viser blant annet at somaliere utgjør den femte største innvandrergruppen i Norge, og at nesten halvparten av dem er bosatt i Oslo-området

   Artikkel
  • Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo Publisert: 1. juni 1995 Bokonsentrasjonen blant innvandrere i Oslo økte i perioden 1988-1993, men det er også tegn som tyder på

   Artikkel
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

   Publikasjon
  • Antall arbeidsforhold og lønn

   Publisert:

   endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 591 214 4,8 46 050 3,3 Oslo 527 834 5,7 53 240 3,8 Innlandet 188 055 3,5 41 830 2,8 Vestfold og Telemark 205 642

   Statistikk
  • Nasjonale prøver

   Publisert:

   kjønn 51 50 50 58 262 58 003 58 580 Gutter 51 49 52 29 372 29 158 29 708 Jenter 50 51 48 28 890 28 845 28 872 Fylke Viken 51 50 50 14 399 14 392 14 463 Oslo 53 52 51 6 455 6 406 6 399 Innlandet 50 50 49 kjønn 50 50 50 61 541 61 518 61 669 Gutter 51 49 51 31 386 31 281 31 438 Jenter 50 51 48 30 155 30 237 30 231 Fylke Viken 51 50 50 15 422 15 435 15 459 Oslo 53 52 52 6 417 6 424 6 452 Innlandet 49 50 49

   Statistikk
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

   Publikasjon
  • Flyktninger flytter mindre enn før, men mange vil til Oslo

   Publisert:

   før, men mange vil til Oslo Publisert: 7. mars 2012 Flyktninger som blir innvilget opphold i Norge, blir bosatt i alle deler av landet. Mange av dem flytter, og etter noen år har mange endt opp i Oslo og omegn. De flytter imidlertid mindre nå enn tidligere

   Artikkel
  • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/4 Innvandrere i Norge og Danmark Høyest innvandrerandel i Oslo, men 1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser

   Artikkel
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   Levekår og flyttemønstre i storbyene, 2001 Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig Publisert: 5. mai 2003 Rundt halvparten av sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere og fattige i Oslo og Akershus har dårlige boforhold

   Artikkel