Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 84 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen: hvem får best råd?

   Publisert:

   for beregning av barnebidrag m . m .), Ot.prp. nr. 43, 2000-2001, Akademika As, Oslo. Bratberg, Espen og Sigve Tjøtta (1999): Levekår i barnefamilier-Erik Clausen (1997): Samvær og fravær . Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med , Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning, Notat 1997

   Artikkel
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   spørreundersøkelse . Fafo-rapport nr. 305, Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. Fløtten, Tone (1999): Den norske fattigdommen - problem eller bagatell ? Fafo-rapport nr. 303. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Arne Grønningsæter (2001): Den norske fattigdommen : Hvordan arter den seg , hvor

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

   Publisert:

   notert på Oslo Børs’ hovedliste. Formue er summen av realkapital og finanskapital fratrukket gjeld og korrigert for negativ nettoformue. Heltidsekvivalenter

   Artikkel
  • Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen?

   Publisert:

   , forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m. m.), Ot.prp. nr. 43, 2000-2001, Akademika As, Oslo. Kitterød, Ragni Hege (2004a

   Artikkel
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt

   Publisert:

   , 2000-2001, Akademika As, Oslo. Jensen, An-Magritt (2005): Barn som bor med far bor også med mor, Samfunnsspeilet 30-38, Statistisk sentralbyrå. Jensen, An

   Artikkel
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   sentralbyrå. Myklestad, Ingri (2003): Forebygging av uønskede tenåringssvangerskap Implementering og evaluering av en skoleintervensjon i Oslo , Rapport 2003/2

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Motsatt er det blant kommunene med høyest medianinntekt en klar dominans av østlandet, særlig kommuner i Oslos umiddelbare

   Artikkel
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   -81, 1983-85, Søbye, Espen, Statistikk og historie, Oslo 2000 Backer, Julie, Om husholdningsstatistikk, Sociale meddelelser 1920, s. 221-234 SSBs

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   ", Memo nr. 36/2002, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Halvorsen, Elin (2003a): "Household Saving in Norway: Measurement and Description", vil bli

   Artikkel