Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 84 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Går økonomiske levekår i arv?

   Publisert:

   ): Barnefattigdom . Gyldendal Akademisk, Oslo. Lorentzen, T. og R. A. Nielsen (2009): Går fattigdom i arv? i T. Fløtten (red.) Barnefattigdom, Gyldendal Akademisk, Oslo . NOU (2009:10): Fordelingsutvalget . Norges offentlige utredninger, Oslo: Departementenes servicesenter. Steffensen, K. og S. E. Ziade (2009

   Artikkel
  • Svenskene drikker stadig mest alkohol

   Publisert:

   øker sitt alkoholkonsum ytterligere og fortsatt blir liggende foran oss, og at vi oftere tar handleturer til våre naboer i øst. Kilder: Bryhni, Anders (2004) Rusmidler i Norge. Oslo. Oslo: NOU 2003: 17. http://www.dep.no/fin/norsk/publ/utredninger/NOU/006001-020022/dok

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   støtten fra Lånekassen kun 31 prosent av inntekt etter skatt (inklusive studielån) til disse studentene. Oslo-studentene, både de ved universitet og inntekten. Om lag 60 prosent av Oslo-studentene har yrkesinntekter over 1G, og den samlede støtten fra Lånekassen utgjør i gjennomsnitt 37 prosent av deres

   Artikkel
  • Hvor meget tjener en innepike?

   Publisert:

   kjønn, alder og ekteskapelig stilling, livsstilling og fødested. "Oslobefolking" utenfor Oslo. (NOS VIII 196) Fjerde hefte. Samer og Kvener

   Artikkel
  • Inntektsandelen til Norges rikeste er mer enn doblet siden 1990

   Publisert:

   aksjonærenes inntekt beregnet på bakgrunnen av gjennomsnittsavkastningen på Oslo Børs. Den alternative beregningen viser at de rikeste får noe

   Artikkel
  • Nedgang i husholdningenes inntekter

   Publisert:

   vanlig at kvinner er hovedinntektstaker i fylkene i Nord-Norge og i Oslo, og minst vanlig i fylkene på Sør- og Vestlandet (se figur 5). Blant de enkelte

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   -Hansen (2001): Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge, Oslo: Universitetsforlaget. Søbye, Espen (1998): «Hvordan industristatistikken ble til (1774

   Artikkel
  • Større inntektsforskjeller

   Publisert:

   generelt (Kirkeberg og Kleven 2004). Lavinntekt et storbyproblem? Nyere analyser har vist at det først og fremst er Oslo som skiller seg ut fra resten av lavinntekt i Oslo er nesten tre ganger så høy som landsgjennomsnittet. En av forklaringene på at så mange har lavinntekt i Oslo, er at en her har en

   Artikkel
  • Store svingninger - klar trend

   Publisert:

   drikkemønster - under endring? Rusmidler i Norge 2006, Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning, 16-39 Horverak, øyvind og Bye, Elin K. (2007): Det norske drikkemønsteret. En studie basert på intervjudata fra 1973-2004. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning NOU (1995:24): Alkoholpolitikken i endring? Arbeids

   Artikkel
  • Økte inntekter og høyere forbruk

   Publisert:

   -Familien früher und jetzt. NOU (2009:10): Fordelingsutvalget , Departementenes servicesenter. Oslo OECD (2009): Society at a Glance 2009. OECD Social

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007

   Publisert:

   størst inntektsforskjeller i Oslo og minst i Finnmark. I internasjonal sammenheng har Norge en lav andel av befolkningen under lavinntektsgrensen

   Publikasjon
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

   Publisert:

   sentralt i fattigdomsdebatten, og våre data tyder på at personer bosatt i Oslo er mest utsatt for både inntektsfattigdom og levekårsfattigdom. Ser vi på ulike. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet , Universitetsforlaget, Oslo. Rawls, John (1971): A Theory of Justice. Oxford University Press, Oxford. Sen

   Artikkel
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   fremst er Oslo som skiller seg ut fra resten av landet når det gjelder omfang av lavinntekt. Dersom en tar hensyn til at boligprisene varierer betydelig rundt om i landet, viser det seg at andelen personer med årlig lavinntekt i Oslo er nesten tre ganger så høy som landsgjennomsnittet. En av forklaringene

   Artikkel
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   havne under lavinntektsgrensen hvis de bor i de minste og mest perifere kommunene, er lavinntektsandelen blant barn i parhusholdninger høyest i Oslo

   Publikasjon
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   , Oslo: Fafo. Kirkeberg, M. I. og J. Epland (2007): Barn i familier med vedvarende lavinntekt: Hvor bor de? Samfunnsspeilet 4/2007, Statistisk sentralbyrå / Stprp - nr - 1 - 2006 - 2007 -/ 2 . html ? id = 212992 Ytrehus, S. (2004): Fattige barn I Norge : Hvem er de og hvor bor de ? Fafo-rapport 445, Oslo: Fafo

   Artikkel