Søk

Viser 15 av 4 707
Sorter:
 1. Jakt i din kommune - Statistisk sentralbyrå

  , rådyr, villsvin, rev, harer, bever, ryper og annet småvilt oppdateres fortløpende. Kommune Oslo (Oslo) Antall felte elg i kommunen Antall felte elg i Norge Antall felte hjort i kommunen Antall felte hjort i Norge Antall felte

 2. Barn og unge

  Kommune Oslo (Oslo) Antall barn under 18 år Folketallet i kommunen Antall fødte Tabeller for barn og unge i befolkningen: Antall barn 0-17

 3. Arealbruk i kommunene

  Slik fordeler arealet i din kommune seg Kommune Oslo (Oslo) Kommunens totale areal Befolkningstetthet Andel som bor i tettsted

 4. Kommunefakta - SSB

  Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. Kommune Oslo (Oslo) Folketallet Fødte,Nettoflytting

 5. Høyest husleiepriser i Oslo

  Høyest husleiepriser i Oslo Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at Oslo også i 2022 har det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller

 6. Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo

  Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo Utlån fra banker og kredittforetak til

 7. Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

  Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge

 8. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Rapport 3: Oppfølging av barna på åttende trinn Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje

 9. OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

  PROSJEKT OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS

 10. Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

  Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene

 11. Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

  Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene. Publisert : 10

 12. Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo - SSB

  Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo Publisert: 16. februar 2021 Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet

 13. Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S - SSB

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3

 14. 13882: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, enkeltvis, etter landbakgrunn (verdensinndeling). Bydeler i Oslo (B) 2012 - 2023

  13882: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, enkeltvis, etter landbakgrunn (verdensinndeling). Bydeler i Oslo (B

 15. Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august - SSB

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august