Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 115 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • «En avskyelig flatulents»

   Publisert:

   . Statistikk over epidemiske sykdommer finnes for Oslo fra 1860, for Bergen fra 1864, på

   Artikkel
  • Pleie- og omsorgstjenester

   Publisert:

   . Kartet i figur 3 viser at kommunene med lavest dekningsgrad i 2002 var å finne som enkeltkommuner lengst nord og langs kysten, i Agder og Rogaland, og blant Oslos fjernere omegnskommuner. Kommunene med, mens det i Oslo var relativt sett færrest som benyttet denne trygdeytelsen. Derimot var det størst andel av de som benyttet full kontantstøtte som var

   Artikkel
  • Hvorfor data fra allmennlegetjenesten?

   Publisert:

   : Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo. Nina Brøyn er

   Artikkel
  • Syv år med opptrappingsplanen for psykisk helse - hvor står vi nå?

   Publisert:

   . november 2005 I 2004 stakk en mann ned og drepte en tilfeldig medpassasjer på trikken i Oslo. Mannen var fire dager tidligere skrevet ut fra akuttpsykiatrisk avdeling: Ingunn Hegstad Ottersen I 2004 stakk en mann ned og drepte en tilfeldig medpassasjer på trikken i Oslo

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   : Statistiske meddelelser nr. 6, 1930. Matti Goksøyr, Espen Andersen og Kristin Asdal: Kropp, kultur og tippekamp, Oslo 1996

   Artikkel
  • Spanskesyken krevde 15 000 norske liv

   Publisert:

   . Hovedfagsoppgave i samfunnsgeografi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Høsten 1998

   Artikkel
  • Høyere alkoholforbruk nå enn i 1900

   Publisert:

   : Brennevinsforbudet i Norge, Trondheim 1995 Olav Hamran og Christine Myrvang: Fiin gammel, Oslo 1998 Alkoholstatistikk 1918-1919, NOS VI

   Artikkel
  • Er helse og livslengde avhengig av yrke

   Publisert:

   ): Arbeidsmiljø og helse. Hovedrapport, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt. Vågerö, D. (1991): Klass och dödlighet. I F. Diderichsen. Klass och ohälsa, Helsingborg

   Artikkel
  • Best for pasienter med prestisjesykdommer

   Publisert:

   . Sosial- og helsedepartementet. Oslo. Departementet. SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Flere eldre mottar hjemmesykepleie

   Publisert:

   - respekt - kvalitet . Oslo. Departementet. Svalund, Jørgen (2005a): " Hjelpebehov og tjenestetilbud ", i Ugreninov, Elisabeth (red.): Seniorer i Norge

   Artikkel
  • Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år

   Publisert:

   -1997): Handlingsplan for eldreomsorgen . Trygghet - respekt - kvalitet . Oslo 1997, Sosial- og helsedepartementet. Statistisk sentralbyrå

   Artikkel
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge

   Publisert:

   (Lappegård 2000). Fortsatt store regionale forskjeller Selv om aborthyppigheten gjennomgående har sunket siden slutten av 1980-tallet, er det fortsatt store variasjoner i aborthyppighet fylkene imellom. I 2002 lå Oslo. 1 000 kvinner i samme alder. Oslo har, med unntak av enkelte år, hatt den høyeste aborthyppigheten siden slutten av 1980-tallet. Tett bak

   Artikkel
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet

   Publisert:

   henholdsvis 28,0 og 32,3 per 1 000 levendefødte, og i Oslo 16,7 (gjennomsnittstall for perioden 1956-1960) (Backer og Aagenæs 1966). I dag dør om lag 5,6 og 6,4 barn per 1 000 levendefødte i Troms og Finnmark, og 4,2 barn per 1 000 levendefødte i Oslo

   Artikkel
  • Hjelp til flere utenfor institusjon

   Publisert:

   eldreomsorgen. Trygghet – respekt – kvalitet , Oslo 1997, Sosial- og helsedepartementet. Aalandslid, V. (2005): «Ikke-vestlige innvandrere» i Ugreninov, E

   Artikkel
  • Om "Idioter" og "Tullinger" i statistikken

   Publisert:

   . Kilder Lie, Einar og Hege Roll-Hansen (2001): Faktisk talt - Statistikkens historie i Norge, Oslo. NOS Ny Række. C.No.1. Bidrag til en norsk

   Artikkel