Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 116 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hva dør man av i EU - og i Norge?

   Publisert:

   føre til arteriosklerose i årene, som igjen gir sykdommer som tette hjerte- og hjerneårer. En studie av endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer blant menn i Oslo gjennom 28 factors. Tidsskrift for Den norske lægeforening (2006): Endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo gjennom 28 år, 2006:126:2240-5

   Artikkel
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

   Publisert:

   utgjør mer enn 10 prosent av kommunens utgifter til hjemmetjenester. I Oslo velger over 20 prosent av brukerne å få tjenestene – kvalitet. Oslo, Sosial- og helsedepartementet. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • En av fem fastleger er innvandrer

   Publisert:

   tilsvarende norsk eksamen». Universitetet i Oslo gir slik anerkjennelse på grunnlag av tilleggsutdanning i nasjonale fag. Når det gjelder språkkunnskaper, er det tettsted på nivå 3 (landsdelssenter), eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo: 90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum. Gjelder 150

   Artikkel
  • Hva betyr utdanning for vår helseatferd?

   Publisert:

   og forskningsfunn, Oslo, Helsedirektoratet. Duckert F., Lossius K., Ravndal E. mfl. (2008): Kvinner og alkhohol, Oslo: Universitetsforlaget. Feiring, E leveår som skyldes røyking, S. E. Vollset, R. Selmer, A. Tverdal og H.K. Gjessing, Oslo, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Folkehelseinstituttet (2007): Sosial

   Artikkel
  • Norske mødre ammer mye

   Publisert:

   , Sosial- og helsedirektoratet, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og ble gjort i 1998. Formålet med undersøkelsen var å

   Artikkel
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   svarer at dei aldri trenar (sjå figur 2). Dei tre landsdelane Oslo og Akershus, Vestlandet og Trøndelag har færrast. Denne tendensen ser ut til å gjelda for

   Artikkel
  • Feilslutninger om fedmeproblemet?

   Publisert:

   , helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN) og helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) kan generaliseres utover fylkesgrensene, står undersøkelsene også overfor en Troms og Finnmark, og HUBRO omfatter Oslo-innbyggere i alderen 30-75 år. I tillegg undersøker de to sistnevnte bare enkelte årskull og er på den måten ikke

   Artikkel
  • Mens vi venter på eldrebølgen...

   Publisert:

   . Det samme kan man si om Nord-Vestlandet. Flyttetilveksten finner vi særlig i sentrale fylker som Oslo og Akershus, men også Hordaland (Bergen) og Rogaland (Stavanger fødeavdelinger i det sentrale østlandsområdet. I 2005 fant mer enn hver fjerde fødsel sted i Oslo eller Akershus

   Artikkel
  • Spanskesyken rammet sosialt skjevt

   Publisert:

   . Hovedoppgave i Samfunnsgeografi høsten 1998. Oslo: Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Mamelund, S-E. (1998b): Diffusjon av Journal of Population 19(1): 83-102. Mamelund, S-E. (2004a): Spanish Influenza and Beyond: The Case of Norway, Dr.polit.-avhandling. Oslo: Økonomisk

   Artikkel
  • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

   Publisert:

   . For Oslo er det motsett. Fylket har lågast dekning av tannlegar i den offentlege tannhelsetenesta og

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   -Hansen (2001): Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge, Oslo: Universitetsforlaget. Søbye, Espen (1998): «Hvordan industristatistikken ble til (1774

   Artikkel
  • 5 prosent har lagt seg under kniven

   Publisert:

   . En undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Oslo viser at over halvparten av norske kvinner kjenner minst én person som har fått

   Artikkel
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   . Oslo er ikke medregnet i andelen siden kommunen også er et fylke med fylkeskommunale oppgaver. Figur 2

   Artikkel
  • Stange kommune tar pulsen

   Publisert:

   helseforskjeller, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, Akademika. St.meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, Akademika. UNICEF (2007): Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries, Innocenti report Card 7, 2007

   Artikkel
  • Ny kunnskap gir spesialisert medisin

   Publisert:

   logikk. Studier i medisinens sosiologi og politikk, Universitetsforlaget, Oslo. Bury, M.(2001): Illness narratives: fact or fiction? Sociology of Health

   Artikkel