Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 115 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Institusjon eller omsorgsbolig?

   Publisert:

   sammenlikning er ca. 10 prosent av norske aldersinstitusjoner i privat drift, men langt høyere i enkelte kommuner, og mer enn halvparten i Oslo, noenlunde likt Schmidt, L. (2005). Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser. Oslo: NIBR, rapport 2005:17. Daatland, S.O. (2012): Komparative

   Artikkel
  • Regionale helseforskjeller i Norge

   Publisert:

   dødeligheten mest ned i Oslo og Akershus, og minst i Hedmark og Oppland. Oslo og Akershus har også færrest dødeligheten mest ned i Oslo og Akershus, og minst i Hedmark og Oppland. Oslo og Akershus har også færrest

   Artikkel
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

   Publisert:

   øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS (54,4 prosent), Stavanger (51), Oslo (46,7), Bergen (45,4) og Sørlandet (45). Svakest blir den prosentvise veksten i

   Publikasjon
  • 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig?

   Publisert:

   . jente oppfatter seg selv som undervektig. I Oslo vil det si mer enn dobbelt så mange undervektige som overvektige jenter. I Oslo vil det si mer enn dobbelt så mange undervektige som overvektige jenter

   Artikkel
  • 4 av 10 statlige kroner går til spesialisthelsetjenesten

   Publisert:

   , Ullevål sykehus og Aker sykehus slått sammen til Oslo Universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2009. Av de 10 største er det 10 helseforetak. Størst er Oslo universitetssykehus som i 2012 hadde utgifter til egenproduksjon på

   Artikkel
  • Er helsen avhengig av hvor vi bor?

   Publisert:

   dødelighetstallene og hva innbyggerne selv sier om egen helse. Dødeligheten har gått ned, mest i Oslo og Akershus, minst i Hedmark og Oppland, viser tall for 2003-2007. Oslo og Akershus har også færrest røykere, men hver fjerde innbygger drikker alkohol minst to ganger i uka

   Artikkel
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser

   Publisert:

   har ansvaret for seks bydeler i Oslo. Fra og med 2009 ble Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus og Rikshospitalet slått sammen til Oslo universitetssykehus. Vi har valgt å se på Ullevål og Aker hver for seg

   Artikkel
  • Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig

   Litt færre aborter i fjor

   Publisert:

   størst i Nordland, mens blant andre Oslo og Vest-Agder hadde en liten økning. Tallet på tenåringsaborter er fremdeles fødte, etter kvinnens bostedsfylke. 1980-2005 Tabell 10 Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke. Oslo fordelt på bydeler. 2005 Tabell 11

   Statistikk
  • Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere

   Publisert:

   . For eksempel opplever fire av ti husholdninger i Oslo at det ikke er hindringer som

   Artikkel
  • Vernepliktige opp i vekt

   Publisert:

   søtsaker daglig ( SSB 2009 ). Oslo-gutter lettest 4,4 kilo i gjennomsnitt skiller fylkene med letteste og tyngste vernepliktige i 2010 (se tabell 1). Vernepliktige fra Oslo var de letteste, med 73,4 kilo, mens vernepliktige fra Nord-Trøndelag og Hedmark var de tyngste, med 77,8 kilo i snitt

   Artikkel
  • Flere små barn bor i trafikkfarlige strøk

   Publisert:

   . Det er flest barn og unge i Oslo og Vestfold som er utsatt for veitrafikkstøy, henholdsvis 35 og 34 prosent. Vedvarende lavinntekt beregnes ut fra husholdningens inntekt i tre påfølgende år. Barn som er innvandrere, eller som er barn av innvandrere, er mer utsatt for vedvarende lavinntekt enn andre barn. Oslo har en

   Artikkel
  • Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig, foreløpige tall

   Flere aborter - men færre blant tenåringer

   Publisert:

   . 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 Tabell 9 Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke, Oslo fordelt på bydeler

   Statistikk
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   strøk med under 200 innbyggere. Da er det ikke overraskende at de som konsumerer alkohol mer enn to ganger i uken, ofte er bosatt i Akershus og Oslo variasjon fra et fylke til et annet når det gjelder andel kommuner (andel bydeler i Oslo) som har etablert en eller flere frisklivssentraler. Blant fylkene er

   Artikkel
  • Nesten alle fikk innvilget abort i nemndene

   Publisert:

   avslått Innvilget pga. kvinnens livssituasjon Hele landet 1 740 1 657 83 4,8 1 245 Oslo og Akershus 500 490 10 2,0 402 Hedmark og Oppland 134 122 12 9,0 87 Sør. Hedmark og Oppland hadde den høyeste avslagprosenten, med 9 mens den var lavest i Oslo og Akershus, med 2

   Artikkel
  • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester

   Publisert:

   . I omsorgstjenestene utførte innvandrere 13 prosent av årsverkene. I Oslo var den tilsvarende andelen 40 prosent. Innvandrere

   Publikasjon