Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 116 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Om "Idioter" og "Tullinger" i statistikken

   Publisert:

   . Kilder Lie, Einar og Hege Roll-Hansen (2001): Faktisk talt - Statistikkens historie i Norge, Oslo. NOS Ny Række. C.No.1. Bidrag til en norsk

   Artikkel
  • Helse

   Publisert:

   Kjølsrød (red.): Det norske samfunn , 4. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk. Finnvold, Jon Erik, Hilde Lurås og Bård Paulsen (2003): Fastlegeordningen. De , Samfunnsspeilet , 4, 2003, Statistisk sentralbyrå. Statens helsetilsyn (2001): Tannhelsetjenesten i Norge : Årsmelding 1999 - 2000 , Oslo, Statens helsetilsyn

   Artikkel
  • Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse

   Publisert:

   . Enkelte mindre kommuner har ikke videregående skole. Av de kommunene som hadde videregående skoler, svarte ni kommuner og to bydeler i Oslo at de ikke tilbyr

   Artikkel
  • Funksjonshemmede i Europa

   Publisert:

   analyse av Statistisk sentralbyrås Helseundersøkelser . NOVA-rapport; 3/1998. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. EUROSTAT rapport utarbeidet på oppdrag fra Funksjons - hemmedes Fellesorganisasjon ,. FAFO-rapport:139, Oslo: FAFO. Grue, Lars (1995): Funksjonshemmet

   Artikkel
  • Egen statistikk om de spedalske

   Publisert:

   . Jørgens Hospital i Bergen, mens én bodde på Rikshospitalet i Oslo. Pasienten som ved utgangen av 1940 lå på

   Artikkel
  • De fleste fikk den de ville ha

   Publisert:

   . Senter for helseadministrasjon (SHA) ved Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Sintef-Unimed er tre av institusjonene som deltar i denne evalueringen List Patient System , Working Paper 2003:5, Health Economic Research Programme (HERO), University of Oslo. Lurås H. og T. Iversen (2002): Legemangelen som

   Artikkel
  • Kvinner lever lenger - med flere sykdommer

   Publisert:

   ): "Helse i Norge ved årtusenskiftet", i Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød (red.): Det norske samfunn , 4. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk. Finnvold, Jon Erik 63 (1997-98): Innstilling fra sosialkomiteen om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, Oslo: Komiteen. Svalund, Jørgen (2005a): " Hjelpebehov og

   Artikkel
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   , Fafo-notat 2000:20, Oslo. NOMESCO (2004): Health Statistics in the Nordic Countries 2002, seksjon B. Equal Access to Care NOMESCO, Report no. 69 2004:1. Oslo. Jens-Kristian Borgan er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for helsestatistikk ( jens-kristian.borgan@ssb.no ). Tabeller

   Artikkel
  • Store variasjoner i utgiftene

   Publisert:

   mellom 3,1 og 4,1 prosent i 1999. Oslo har samme andel utgifter til samfunnsmedisin som gjennomsnittet. Av undersøkelsen

   Artikkel
  • Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

   Publisert:

   , Universitetet i Oslo. Kreftregisteret (2006): www.kreftregisteret.no. NOMESCO (2005): Health Statistics in the Nordic Countries 2003. Norges forskningsråd (2005

   Artikkel
  • Større åpenhet om psykiske lidelser

   Publisert:

   ) bekrefter med sin analyse av Oslo/Lofoten-undersøkelsen at hyppigheten av psykiske lidelser øker med avtakende utdanningsnivå. Han finner det vanskelig å si

   Artikkel