Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 116 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet

   Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo

   Publisert:

   Rapporter 1996/08 Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo Helseeffekter av luftforurensning og virkninger påOslo Ansvarlig Knut Einar Rosendahl Serie og -nummer Rapporter 1996/08 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Høyere alkoholforbruk nå enn i 1900

   Publisert:

   : Brennevinsforbudet i Norge, Trondheim 1995 Olav Hamran og Christine Myrvang: Fiin gammel, Oslo 1998 Alkoholstatistikk 1918-1919, NOS VI

   Artikkel
  • Spanskesyken krevde 15 000 norske liv

   Publisert:

   . Hovedfagsoppgave i samfunnsgeografi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Høsten 1998

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   : Statistiske meddelelser nr. 6, 1930. Matti Goksøyr, Espen Andersen og Kristin Asdal: Kropp, kultur og tippekamp, Oslo 1996

   Artikkel
  • Egen statistikk om de spedalske

   Publisert:

   . Jørgens Hospital i Bergen, mens én bodde på Rikshospitalet i Oslo. Pasienten som ved utgangen av 1940 lå på

   Artikkel
  • Selvmord blant de unge

   Publisert:

   1970-tallet hadde unge i Oslo høyest selvmordsrate. Økningen har imidlertid skjedd i andre deler av landet, men fortsatt er nivået lavest blant unge på Vestlandet, og Bergen har lavere ratetall enn Oslo og Trondheim. Forfatter

   Artikkel
  • Store variasjoner i utgiftene

   Publisert:

   mellom 3,1 og 4,1 prosent i 1999. Oslo har samme andel utgifter til samfunnsmedisin som gjennomsnittet. Av undersøkelsen

   Artikkel
  • Større åpenhet om psykiske lidelser

   Publisert:

   ) bekrefter med sin analyse av Oslo/Lofoten-undersøkelsen at hyppigheten av psykiske lidelser øker med avtakende utdanningsnivå. Han finner det vanskelig å si

   Artikkel
  • Norske mødre ammer mye

   Publisert:

   , Sosial- og helsedirektoratet, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og ble gjort i 1998. Formålet med undersøkelsen var å

   Artikkel
  • Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner - men fylkesvise variasjone

   Publisert:

   . I 2001 brukte Oslo og Finnmark mest per innbygger både til somatiske og psykiatriske institusjoner. Allikevel er det store variasjoner i fylkenes utgifter per innbygger. I 2001 brukte Oslo og Finnmark mest per innbygger

   Artikkel
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge

   Publisert:

   (Lappegård 2000). Fortsatt store regionale forskjeller Selv om aborthyppigheten gjennomgående har sunket siden slutten av 1980-tallet, er det fortsatt store variasjoner i aborthyppighet fylkene imellom. I 2002 lå Oslo. 1 000 kvinner i samme alder. Oslo har, med unntak av enkelte år, hatt den høyeste aborthyppigheten siden slutten av 1980-tallet. Tett bak

   Artikkel
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet

   Publisert:

   henholdsvis 28,0 og 32,3 per 1 000 levendefødte, og i Oslo 16,7 (gjennomsnittstall for perioden 1956-1960) (Backer og Aagenæs 1966). I dag dør om lag 5,6 og 6,4 barn per 1 000 levendefødte i Troms og Finnmark, og 4,2 barn per 1 000 levendefødte i Oslo

   Artikkel
  • Pleie- og omsorgstjenester

   Publisert:

   . Kartet i figur 3 viser at kommunene med lavest dekningsgrad i 2002 var å finne som enkeltkommuner lengst nord og langs kysten, i Agder og Rogaland, og blant Oslos fjernere omegnskommuner. Kommunene med, mens det i Oslo var relativt sett færrest som benyttet denne trygdeytelsen. Derimot var det størst andel av de som benyttet full kontantstøtte som var

   Artikkel
  • De fleste fikk den de ville ha

   Publisert:

   . Senter for helseadministrasjon (SHA) ved Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Sintef-Unimed er tre av institusjonene som deltar i denne evalueringen List Patient System , Working Paper 2003:5, Health Economic Research Programme (HERO), University of Oslo. Lurås H. og T. Iversen (2002): Legemangelen som

   Artikkel
  • Funksjonshemmede i Europa

   Publisert:

   analyse av Statistisk sentralbyrås Helseundersøkelser . NOVA-rapport; 3/1998. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. EUROSTAT rapport utarbeidet på oppdrag fra Funksjons - hemmedes Fellesorganisasjon ,. FAFO-rapport:139, Oslo: FAFO. Grue, Lars (1995): Funksjonshemmet

   Artikkel