Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 115 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sykefravær

   Publisert:

   . kvartal 2021 Hele landet 5,7 6,1 4,4 4,5 7,2 8,0 Viken 5,9 6,2 4,7 4,6 7,4 8,1 Oslo 4,7 4,9 3,7 3,7 5,8 6,3 Innlandet 6,4 6,6 4,8 4,8 8,1 8,7 Vestfold og Telemark 5,9 6,3 4,6 4,7 7,3 8,1 Agder 6,3

   Statistikk
  • Relativt få årsverk i helse og omsorg omdisponert som følge av korona

   Publisert:

   . I denne artikkelen er kommuner definert som 355 kommuner og 15 bydeler i Oslo. Det er avtalte timeverk som samles inn og er grunnlaget for disse tallene. Vanligst med omdisponering i Oslo og Viken I alt 38 prosent av kommunene rapporterte om omdisponering av fysioterapeuter i 2020

   Artikkel
  • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

   Publisert:

   (se boks om datagrunnlag) viser at 84 prosent av landets kommuner Er i denne sammenheng definert som alle landets 355 kommuner og 15 bydeler i Oslo. Lukk , nærmere bestemt 312 av 370 kommuner og bydeler i Oslo, oppga at de hadde knyttet til seg psykologkompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen utgangen av det første året med lovkrav

   Artikkel
  • 3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere som følge av korona

   Publisert:

   . Alle bydeler i Oslo og nær 9 av 10 kommuner i Viken omdisponerte personell fra denne tjenesten. Forfatter. Alle bydeler i Oslo og nær 9 av 10 kommuner i Viken omdisponerte personell fra denne tjenesten. Forfatter

   Artikkel
  • Regional mobilitet og yrkesaktivitet blant helsefagarbeidere og sykepleiere

   Personer utdannet i 2009

   Publisert:

   . Blant sykepleierne som vokste opp i Finnmark, Helgeland og Oslo er det store andeler (ca. 45 prosent

   Publikasjon
  • Flere 18-åringer med «null hull»

   Publisert:

   . Andelen 18-åringer undersøkt i 2019, utvalgte fylker Gjennomsnitt 1000 Vest-Agder fylkeskommune 64 0300 Oslo kommune 66 0700 Vestfold fylkeskommune 67 0800 Telemark fylkeskommune 69 0500 Oppland fylkeskommune 90 1900 Troms

   Artikkel
  • Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested - Kjøretid i helseforetakenes opptaksområder og fylker. Median. 2019

   Publisert:

   opptaksområde Oslo universitetssykehus 10 Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 13 Vestre Viken 14 Helse Stavanger 16 Helse Ber gen 19 St%) 96 Fylke Oslo 10 Troms 13 Buskerud 16 Rogaland 16 Aust-Agder 20 Hordaland 21 Vest-Agder 22

   Artikkel
  • Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet

   Publisert:

   7.9 59.3 Nordland-området 4.3 3.6 4.3 62.3 Møre og Romsdal 4.1 3.8 4.5 66.7 Hovedstadsområdet: Oslo 2.6 7.2 2.5 69.7 UNN-området 4.1 5.7 2.6 71.1 Hele landet 2.3 3.7 3.7 39.2 Intensivsykepleiere i reserve Det er naturlig

   Artikkel
  • Svak økning i sykefraværet

   Publisert:

   . Oslo og Rogaland hadde de laveste nivåene på henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent, mens Nordland lå sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 6.9 AKERSHUS 6.3 OSLO 5.4 HEDMARK 6.7 OPPLAND 7.1 BUSKERUD 6.4 VESTFOLD 6.2 TELEMARK 6.9 AUST-AGDER 6.9 VEST-AGDER 6.5 ROGALAND 5.5 HORDALAND 6.3 SOGN OG FJORDANE

   Artikkel
  • Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested - Kjøretid i fødeavdelingenes serviceområder. Median. 2019

   Publisert:

   Kjøretid i fødeavdelingenes serviceområder. Median. 2019 Minutter Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 9 UNN, Tromsø Sørlandet sykehus, Arendal 17 Oslo universitetssykehus, Ullevål 18 Haukeland Universitetssjukehus 19 UNN, Narvik Sykehus 19 Sykehuset Telemark, Skien 20 Nordlandssykehuset somatikk, Bodø 21

   Artikkel
  • Nesten uendret sykefravær

   Publisert:

   . kvartal 2019. Figur 2 Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland Oslo og Rogaland hadde et sykefravær på 4,3 prosent i 3: Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket. Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 5.4 AKERSHUS 5 OSLO 4.3 HEDMARK 5.2 OPPLAND

   Artikkel
  • Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

   Publisert:

   HF 94 94 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 95 95 FINNMARKSSYKEHUSET HF 98 97 Landet 90 90 MØRE OG ROMSDAL HF 63 70 SØRLANDET SYKEHUS HF 60 70 NORDLANDSSYKEHUSET HF 62 70 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 71 70 VESTRE VIKEN HF 65 72 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 73 77 HELSE STAVANGER HF 71 77 ST OLAVS HOSPITAL HF 69 78

   Artikkel
  • Lengst kjøretid til akuttmottak i Finnmark

   Publisert:

   nærmeste akuttmottak lengst, mens den er kortest i opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune

   Artikkel
  • Flest fastleger per innbygger i små kommuner

   Publisert:

   8.3 9.0 Oslo 7.8 7.7 Akershus 7.5 7.8 Vestfold 7.3 8.2 Rogaland 7.4 8.3 Østfold 8.2 8.5 Buskerud 8.1 8.9 Hordaland 8.3 9.0 Trøndelag 8.2 9.2 Hedmark 8.8 kommuner har den største fastlegetettheten. Finnmark og Sogn og Fjordane har høyest fastlegetetthet, mens Oslo og Akershus har den laveste

   Artikkel
  • Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor

   Publisert:

   5.1 Hordaland 110-sentral 7.2 Agder 110-sentral 7.1 Sør-Øst 110 IKS 7.8 Oslo 110-sentral 5.6 målt i median nesten tre timer lengre fra en døgnbemannet brannstasjon i 110-distriktet Sogn og Fjordane IKS, enn for 110-distriktet Oslo 110-sentral. Det kan være grunn til å

   Artikkel