Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

   Publisert:

   Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018 Det er store regionale forskjeller. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene

   Artikkel
  • Leiemarkedsundersøkelsen

   Publisert:

   . Kroner 2021 Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm Hele landet 1 rom 7 690 3 770 2 rom 9 530 2 420 3 rom 11 140 2 060 4 rom 12 470 1 760 5 rom eller flere 13 820 1 450 Oslo og. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 2Ekskludert Akershus Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), etter antall rom

   Statistikk
  • Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

   Publisert:

   Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i

   Artikkel
  • Eiendomsomsetning

   Publisert:

   på festet grunn (1 000 kr) Hele landet 30 926 138 433 4 476 29 766 134 193 4 508 1 160 4 240 3 655 Viken 7 844 39 383 5 021 7 587 38 332 5 052 257 1 051 4 090 Oslo 3 639 26 667 7 328 3 435 25 539 7 435 204 1 128 5 532. kvartal 2021 Hele landet 10 199 31 059 3 045 3 875 380 3 425 Viken 1 770 4 988 2 818 599 339 3 157 Oslo 3 378 14 723 4 358 1 065 315 4 673 Innlandet 374 847 2 264 132 354 2 618 Vestfold og Telemark

   Statistikk
  • Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned

   Publisert:

   . Boligsalget økte i alle fylker unntatt Oslo og Innlandet I Oslo gikk antall boligomsetninger i fritt salg Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien

   Artikkel
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Overdragelser av landbrukseiendommer

   Publisert:

   52 2017 8 769 5 298 3 203 171 97 5 256 3 513 52 2018 8 361 5 074 2 973 209 105 4 882 3 479 52 2019 8 541 5 111 3 136 183 111 5 200 3 341 52 2020 9 004 5 443 3 268 202 91 5 580 3 424 52 2020 Oslo og 602 489 535 371 2 946 000 2020 Oslo og Viken 361 51 35 41 99 135 5 368 000 Innlandet 596 186 139 116 98 57 2 749 000 Vestfold og Telemark 219 38 32 40 57 52 4 282 000 Agder 197 49 37 49 48 14 2 556

   Statistikk
  • Landbrukseiendommer

   Publisert:

   ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

   Statistikk
  • Hyttesalget økte med 40 prosent

   Publisert:

   . Flest hytter skiftet eier i Viken og Oslo Her er disse to fylkene slått sammen. Lukk og i Innlandet, henholdsvis 1 000 og 830. Den. Oslo har de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 7,4 millioner kroner for en selveierbolig og 4,6 millioner kroner for en borettslagsbolig

   Artikkel
  • Byggeaktivitet i strandsonen

   Publisert:

   964 3 492 3 328 3 363 Viken 191 194 225 157 221 218 Oslo 6 22 26 6 24 27 Innlandet2 Vestfold og Telemark 232 235 213 218 205 Bærum 61,1 0,0 5,5 0,1 33,1 0,2 Asker 63,4 2,8 4,4 0,0 24,3 5,1 Lier 38,1 13,0 3,4 0,7 43,3 1,5 Oslo kommune 57,3 0,4 10,4 1,3 29,8 0,8 Horten 36,9 3,0 4,2 0,0 52,0 3,9 Holmestrand 53,4 10,2 5,5 0,0 24,6 6,4

   Statistikk
  • Færre midlertidige botilbud i storbyene

   Publisert:

   færre midlertidige botilbud enn året før, mens Trondheim erfarte en reduksjon på mer enn 3 prosent. I Oslo har utviklingen

   Artikkel
  • 49 prosent vekst i hyttemarkedet

   Publisert:

   økte i alle fylkene sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2020. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og i Viken og Oslo, henholdsvis 890 og 860. Omsetningsøkningen var

   Artikkel
  • Prisindeks for brukte boliger

   Publisert:

   . kvartal 2021 Hele landet 3,4 10,9 Oslo med Bærum 4,1 12,9 Stavanger 1,9 7,2 Bergen 1,7 8,7 Trondheim 2,8 9,0 Akershus uten

   Statistikk
  • Boligprisene fortsetter å øke

   Publisert:

   . Prisøkningen var sterkest i de to regionene Oslo med Bærum og Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus. Endring fra samme kvartal året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5 2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7 3. kv. 2015 10.3

   Artikkel
  • Fjellhyttesalget økte med 34 prosent

   Publisert:

   Bærum 7902000 7190000 Lillesand 6670000 4000000 Kragerø 4984000 4263000 Oslo 4733000 3700000 Fredrikstad 4624000 3375000 Tvedestrand 4553000 4275000

   Artikkel