Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 148 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stor andel leier i Oslo sentrum

   Publisert:

   Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Det har vært en liten

   Artikkel
  • Boligprisene i Oslo på 1990-tallet

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2004 Boligprisene i Oslo på 1990-tallet Publisert: 29. april 2004 Hvor mye har boligprisene i Oslo steget siden oppgangen begynte tidlig på 1990-tallet? Har de steget mer enn i resten av landet? Har alle boligtyper i Oslo steget like mye i pris

   Artikkel
  • Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo Publisert: 1. juni 1995 Bokonsentrasjonen blant innvandrere i Oslo økte i perioden 1988-1993, men det er også tegn som tyder på

   Artikkel
  • 7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk

   Publisert:

   7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk Publisert: 30. mai 2018 Hvor man bor er mer avgjørende for hva slags bolig man bor i enn inntekt. I landet som helhet bor halvparten av husholdningene i enebolig, mens det i Oslo er vanligst å bo i blokk

   Artikkel
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

   Publikasjon
  • Eiendomsomsetning

   Publisert:

   på festet grunn (1 000 kr) Hele landet 30 926 138 433 4 476 29 766 134 193 4 508 1 160 4 240 3 655 Viken 7 844 39 383 5 021 7 587 38 332 5 052 257 1 051 4 090 Oslo 3 639 26 667 7 328 3 435 25 539 7 435 204 1 128 5 532. kvartal 2021 Hele landet 10 199 31 059 3 045 3 875 380 3 425 Viken 1 770 4 988 2 818 599 339 3 157 Oslo 3 378 14 723 4 358 1 065 315 4 673 Innlandet 374 847 2 264 132 354 2 618 Vestfold og Telemark

   Statistikk
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Overdragelser av landbrukseiendommer

   Publisert:

   52 2017 8 769 5 298 3 203 171 97 5 256 3 513 52 2018 8 361 5 074 2 973 209 105 4 882 3 479 52 2019 8 541 5 111 3 136 183 111 5 200 3 341 52 2020 9 004 5 443 3 268 202 91 5 580 3 424 52 2020 Oslo og 602 489 535 371 2 946 000 2020 Oslo og Viken 361 51 35 41 99 135 5 368 000 Innlandet 596 186 139 116 98 57 2 749 000 Vestfold og Telemark 219 38 32 40 57 52 4 282 000 Agder 197 49 37 49 48 14 2 556

   Statistikk
  • Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

   Publisert:

   Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo Publisert: 22. mars 2018 I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet

   Artikkel
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   Levekår og flyttemønstre i storbyene, 2001 Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig Publisert: 5. mai 2003 Rundt halvparten av sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere og fattige i Oslo og Akershus har dårlige boforhold

   Artikkel
  • Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo - er toppen snart nådd?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/2 Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo - er toppen snart nådd? Publisert: 2. mai 2001 Bokonsentrasjonen blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo har så langt vi kan følge den bare økt. For tiden går andelen ikke-vestlige innvandrere i indre

   Artikkel
  • Landbrukseiendommer

   Publisert:

   ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

   Statistikk
  • Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned

   Publisert:

   . Boligsalget økte i alle fylker unntatt Oslo og Innlandet I Oslo gikk antall boligomsetninger i fritt salg Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien

   Artikkel
  • Byggeaktivitet i strandsonen

   Publisert:

   964 3 492 3 328 3 363 Viken 191 194 225 157 221 218 Oslo 6 22 26 6 24 27 Innlandet2 Vestfold og Telemark 232 235 213 218 205 Bærum 61,1 0,0 5,5 0,1 33,1 0,2 Asker 63,4 2,8 4,4 0,0 24,3 5,1 Lier 38,1 13,0 3,4 0,7 43,3 1,5 Oslo kommune 57,3 0,4 10,4 1,3 29,8 0,8 Horten 36,9 3,0 4,2 0,0 52,0 3,9 Holmestrand 53,4 10,2 5,5 0,0 24,6 6,4

   Statistikk
  • Hyttesalget økte med 40 prosent

   Publisert:

   . Flest hytter skiftet eier i Viken og Oslo Her er disse to fylkene slått sammen. Lukk og i Innlandet, henholdsvis 1 000 og 830. Den. Oslo har de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 7,4 millioner kroner for en selveierbolig og 4,6 millioner kroner for en borettslagsbolig

   Artikkel