Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 323 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig mindre innvandring

   Publisert:

   færre innbyggjarar her i landet. Figur 3 Blant fylka hadde Oslo størst fødselsoverskot i 2018, også i høve til folketalet

   Artikkel
  • Vi nærmar oss 5,33 millionar

   Publisert:

   nivået i 2018 var slik sett meir normalt. Fleire fylke med nedgang i folketalet Akershus og Oslo hadde den

   Artikkel
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

   Publisert:

   bekostning av flytting til Oslo og flytting til andre fylker enn Oslo. Selv om sekundærflytterne ikke like ofte flytter til Oslo er det fortsatt i særstilling flest som flytter dit. Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo

   Publikasjon
  • Dette er Norges mest sentrale kommuner

   Publisert:

   . Oslo er landets mest sentrale kommune, men hvilke kommuner følger bak hovedstaden? Forfatter: Åsmund Gram Dokka SSB har lansert en ny indeks for sentralitet. Oslo er landets mest sentrale kommune, men hvilke kommuner

   Artikkel
  • Framleis svak folkevekst

   Publisert:

   369 160 209 Spania 303 104 199 Romania 274 93 181 Kraftig folkevekst i Oslo Folkeveksten var størst i Oslo der folketalet voks med 3 400. Sett i høve til folketalet var det fylka Vest-Agder og Akershus som fylgde etter Oslo med størst folkevekst

   Artikkel
  • Økt flytteaktivitet i Norge

   Publisert:

   mange flyttinger over fylkesgrensene som i 2017. Folk slo seg ned i sentrale strøk. Men stadig flere flytter ut av enn inn til Oslo. Folk slo seg ned i sentrale strøk. Men stadig flere flytter ut av enn inn til Oslo

   Artikkel
  • Liten folkevekst i 2. kvartal

   Publisert:

   år ligg dermed om lag 4 prosent under dette nivået. Oslo hadde det klart største fødselsoverskotet både prosentvis i høve til folketalet og i absolutte tal. På plassane bak Oslo følgde Rogaland, Akershus, Hordaland og Vest-Agder når ein ser fødselsoverskotet i høve til det totale folketalet i fylket

   Artikkel
  • Norges 100 mest folkerike kommuner

   Publisert:

   (lys gul) og Oslo (mørk blågrå). Last ned infografikken som pdf. SSB lager mye statistikk om befolkningen

   Artikkel
  • Utdanningsgapet bare øker

   Publisert:

   størst, har 43 prosent av kvinnene høyere utdanning, 26 prosentpoeng høyere enn menn. Utdanningsnivået er jevnest i Oslo og Akershus og i de store byene i Oslo Det er allikevel store regionale forskjeller. Blant fylkene er det Oslo og de tre nordligste fylkene som har høyest skår på indikatoren som

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   . Størst utbetalinger per barn i Oslo Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke

   Statistikk
  • Slik er norske barnefamilier

   Publisert:

   særkullsbarn i nord Fordelingen av barnefamiliene på de ulike familietypene varierer. Størst andel kjernefamilier finner vi i Oslo og Akershus, samt i Rogaland og særkulls-barn 1 Akershus Finnmark Finnmark 2 Oslo Østfold Nordland 3 Rogaland Telemark Troms 4 Sogn og Fjordane Vestfold Trøndelag

   Artikkel
  • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

   Publisert:

   særskilt stor andel av personene med innvandrerbakgrunn er bosatt i Oslo, og Oslo skiller seg derfor ut ved å ha et spesielt økning i bidraget til D-indeksen gjennom hele undersøkelses¬perioden. Siden situasjonen i Oslo spiller en så

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Stor andel av innvandrerbefolkningen bor i Oslo Av Norges innvandrerbefolkning på 305 000, har 210 000 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Hele 80 000, eller 38 prosent av innvandrerne fra ikke-vestlige land, bor i Oslo, mot 23 prosent av

   Statistikk
  • Dette var de mest populære navnene i 2018

   Publisert:

   . Mohammed i ulike skrivemåter topper som i senere år i Oslo. Oliver ligger øverst i Rogaland og Hordaland. Det nye fylket Trøndelag har også Oliver på topp. Henrik er mest populært i Troms. – På jentesiden merker vi oss at Alma topper i Oslo, mens Emma er helt nede på 11. plass, påpeker Ouren

   Artikkel
  • Folketalet veks med 36 000 i år

   Publisert:

   2012 18263 47343 65405 2013 17713 40073 57781 2014 18690 38155 56746 2015 18331 29802 48183 2016 18164 26076 44332 2017 15859 21349 37302 2018 15264 20887 36151 Blant fylka er det framleis Akershus og Oslo som har den

   Artikkel