Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 321 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

   Publisert:

   . 2020 Nettoinnflytting Nettoinnvandring Samlet nettoflytting Viken 7309 1601 8910 Oslo -2758 951 -1807 Innlandet -402 456 54 Vestfold og Telemark 1584 1025 2609 Agder 335 781 1116 Rogaland -804 1385. To av dem er Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg er det Oslo. Uvanlig stor utflytting fra Oslo At ikke Oslo hadde

   Artikkel
  • Navn

   Publisert:

   17 Amalie 232 8 18 Anna 227 8 19 Alma 225 8 20 Hanna 221 8 21 Eva 220 8 Oslo 1 Maja 65 14 2 Sofia 64 14 3 Iben 60 13 4 Frida 53 11 5 Nora 52 11 6 Sara 244 8 Oslo 1 Mohammad 94 19 2 Jakob 76 16 3 Olav 68 14 4 Filip 56 11 5 Emil 55 11 6 Noah 54 11 7 Victor 49 10 7 Magnus 49 10 7 Alfred 49 10 10 Benjamin

   Statistikk
  • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

   Publisert:

   790497 188757 2021 800094 197848 Færre innvandrere i Oslo I 2020 økte det totale folketallet i Oslo med 3 500 sammenlignet med året før. Samtidig gikk antall innvandrere ned med vel 450 personer og utgjør i 2021 om lag 177 000 personer, noe som er vel 25 prosent av befolkningen i Oslo

   Artikkel
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   største tettstedene Oslo 1 036 059 16 546 1,6 Bergen 259 958 2 871 1,1 Stavanger/Sandnes 228 287 3 267 1,5 Trondheim 189 271 2 907 1,6 Fredrikstad/Sarpsborg 116 373 2 751 2,4 Kilde

   Statistikk
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

   Publisert:

   . Oslo er den kommunen i landet som flest personer har innvandret til. Innvandrere fra EU Båtsfjord passerte Oslo i andel innvandrere, og har nå 28,3 og 26,7 prosent innvandrere, mens andelen for Oslo er 25,6 prosent

   Publikasjon
  • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

   Publisert:

   målt til 2,20, som er 0,20 lavere enn i 2019. Høyest fruktbarhet i Rogaland og lavest i Oslo Rogaland hadde den vært lavest i Oslo, noe den også var i 2020 med 1,38. Dette er derimot ikke det laveste nivået målt i Oslo

   Artikkel
  • Stadig flere kvinner blant ledere

   Publisert:

   øverst i 2019 troner Oslo der kjønnsforskjellen er minst, med 59 prosent mannlige og 41 prosent kvinnelige ledere Oslo 58.9 41.1 Hedmark (-2019) 62.4 37.6 Oppland (-2019) 62.9 37.1 Buskerud (-2019) 65.1 34.9 Vestfold (-2019) 67.4 32.6 Telemark (-2019) 64.5 35.5 Aust

   Artikkel
  • Lågaste folkeauke sidan 2001

   Publisert:

   15859 21349 2018 14280 18103 2019 13811 25327 2020 12368 11327 Eit døme på korleis dette påverkar einskildkommunar er Oslo, der nettoinnvandringa for fyrste gong sidan 2000 er. Korkje nettoflyttinga eller folkeauken har vore så låg i Oslo sidan 2000. – Fjerde kvartal 2020 var det fyrste fjerdekvartalet med nedgang i folketalet i Oslo sidan 2001

   Artikkel
  • Dette var de mest populære navnene i 2020

   Publisert:

   . Mohammed i ulike skrivemåter topper fortsatt i Oslo. Filip er mest brukt i Viken og Innlandet. Nora er toppnavn i syv fylker, men ligger på 5. plass i Oslo. Der topper Maja foran Sofia og Iben. – Iben er spennende

   Artikkel
  • Ingen økning i separasjoner under koronapandemien

   Publisert:

   . Separasjoner, skilsmisser og vigsler mars-oktober 2011-2020 for landet samt Oslo ligger tilgjengelig for nedlasting her (Excel). Figur 1 17285 2019 15553 2020 12067 Oslo skiller seg ikke ut Tallene for Oslo skiller seg ikke ut sammenlignet med resten av landet. Også i Oslo

   Artikkel
  • Innvandringa opp att i tredje kvartal

   Publisert:

   dødelegheita i denne artikkelen. Oslo kan passere 700 000 innbyggjarar før 2021 Ved utgangen av tredje kvartal hadde Oslo 697 550 innbyggjarar. Det tyder at Oslo kommune vil passere 700 000 innbyggjarar i fjerde kvartal dersom folkeauken vert omlag like stor som i tilsvarande kvartal dei siste åra

   Artikkel
  • Regionale befolkningsframskrivinger

   Publisert:

   8 949 Lunner 9 048 9 912 8 893 10 920 Oslo kommune 693 494 800 540 707 470 899 297 Kongsvinger 17 829 18 345 16 431 20 262 Hamar 31 369 35 895 32 164 39 554 Lillehammer 28 345 31 765 28 385 35 006 2 3052 Nore og Uvdal 17 14 23 31 -30 0 10 12 3053 Jevnaker 60 66 54 87 34 41 9 4 3054 Lunner 77 81 61 107 -47 19 18 21 0301 Oslo kommune 9 525 9 733 4

   Statistikk
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

   Publisert:

   mindre tettsteder er mer skeptiske. I Oslo og Viken og i Trøndelag er det mer positive holdninger enn for eksempel i Agder- og Sør

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

   Publisert:

   . Oslo er den kommunen som har flest personer med flyktningbakgrunn. Mindre sekundærflytting generelt gjenspeiles imidlertid i at færre enn tidligere flytter til Oslo. Det er også færre som blir bosatt i Oslo når de kommer til Norge. Det er vanligere å

   Publikasjon
  • Mange med flyktningbakgrunn som flytter får lavere inntekt

   Publisert:

   . Betyr det noe hvor en flytter? Det er Oslo som er den største mottakeren av personer med flyktningbakgrunn som velger å. Inntektsnivået til dem som flyttet til Oslo, målt som median ekvivalentinntekt, ligger klart lavere enn

   Artikkel