Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 321 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/6 Befolkningsstatistikk Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo Publisert: 8. desember 2005 Folk som bor i ytre Oslo vest blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige bydelene

   Artikkel
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

   Publikasjon
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2017 Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Publisert: 8. juni 2017 I denne artikkelen benytter vi ulike befolkningsframskrivinger til å studere mulige konsekvenser av den demografiske utviklingen for Oslo kommunes økonomi fram mot år 2025

   Artikkel
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

   Publikasjon
  • Flyktninger flytter mindre enn før, men mange vil til Oslo

   Publisert:

   før, men mange vil til Oslo Publisert: 7. mars 2012 Flyktninger som blir innvilget opphold i Norge, blir bosatt i alle deler av landet. Mange av dem flytter, og etter noen år har mange endt opp i Oslo og omegn. De flytter imidlertid mindre nå enn tidligere

   Artikkel
  • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/4 Innvandrere i Norge og Danmark Høyest innvandrerandel i Oslo, men 1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser

   Artikkel
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   Levekår og flyttemønstre i storbyene, 2001 Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig Publisert: 5. mai 2003 Rundt halvparten av sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere og fattige i Oslo og Akershus har dårlige boforhold

   Artikkel
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   0723 Bjertnestunet 3034 Nes 374 0,20 1 859 0801 Oslo i alt 1 043 168 270,45 3 857 0301 Oslo Rælingen 14 537 4,48 3 247 3031 Nittedal 10 766 4,83 2 227 3049 Lier 2 446 1,61 1 516 0802 Movatn 0301 Oslo 294 0,54 547 1001 Hamar i alt 28 535 13,95 2 045 3403 Hamar 26 121 12,17 2 147 3411 Ringsaker

   Statistikk
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ). Oslo: Universitetsforlaget. Hasane, S. (2020). Færre i jobb med økt engangsstønad? Arbeid og velferd (3), 27 – 44. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og

   Artikkel
  • Nå er vi over 5,4 millionar

   Publisert:

   . kvartal, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB. I høve til folketalet var det flest fødde i Oslo, deretter Rogaland og Trøndelag. Flyttetap i storbyar Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde alle ein nedgang i folketalet i 2. kvartal

   Artikkel
  • Flyttinger

   Publisert:

   Hele landet 65 023 15 326 49 697 66 855 11 426 55 429 -1 832 3 900 -5 732 Viken 46 664 7 986 38 678 37 754 6 385 31 369 8 910 1 601 7 309 Oslo 42 049 8 731 33 318 43 856 7 780 36 076 -1 807 951 -2 758 139 133 25,9 Mellom seks landsdeler (2020-) 89 630 16,7 1Oslo og Viken er her regnet som ett fylke. 2Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet

   Statistikk
  • Mer bofaste flyktninger

   Publisert:

   . De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene. Færrest ble bosatt i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland. Ettersom kohortene er blitt større, har det også vært en

   Artikkel
  • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

   Publisert:

   tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden Østfold (-2019) 56,8 Akershus (-2019) 68,5 Oslo 63,4 Hedmark) 85,3 86,1 86,9 87,7 87,5 88,2 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 Akershus (-2019) 90,7 91,1 91,0 91,4 91,3 91,8 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 Oslo 83,4 84,7 84,8 85,3 85,0 85,7 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Ekteskap og skilsmisser

   Publisert:

   Inngåtte ekteskap Skilsmisser Separasjonar Hele landet 16 151 9 355 10 115 Østfold (-2019) 0 0 0 Akershus (-2019) 0 0 0 Oslo 2 746 1 148 1 218 Hedmark

   Statistikk
  • Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

   Publisert:

   dødelegheit og framleis låg innvandring prega utviklinga. Samstundes flyttar rekordmange ut av Oslo. – Det siste Oslo har auka mykje, seier rådgjevar Magnus Haug i SSB. Folkeveksten på 7 400 personar er klart

   Artikkel