Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 323 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Monitor for sekundærflytting

   En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005

   Publisert:

   ) For 2005 var hovedmønsteret i sekundærflyttingene det samme i 2005 som årene før, med nettoinnflytting til Oslo. Sammenlignet med tidligere års flyttinger, økte innflyttingen til både Oslo og Akershus i 2005, etter en midlertidig nedgang i innflyttingen til Oslo i 2004

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger blant flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003

   Publisert:

   måte som befolkningen ellers er spredt. Etter fem år var flyktning kohorten lang mer konsentrert rundt Oslo. Dette er på ingen første bostedskommune fem år etter bosetting har økt kohort for kohort de senere år, har andelen av kohorten som var flyttet til Oslo gått ned

   Publikasjon
  • Bosniere – integreringsvinnerne?

   Publisert:

   fått tildelt bosted, og de er mindre preget av flytting til Oslo. Bare 19 prosent, som blant de fem. Det bor flest med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina i Oslo, totalt 3 400 personer. Disse

   Artikkel
  • Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

   Publisert:

   knyttet til situasjonen i boligmarkedet i Oslo, der de fleste innvandrerne fra Pakistan bor. Eldre innvandrere fra Afghanistan, Kosovo og Vietnam bor også i

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   . Permisjonsordninger og arbeidstidsbestemmelser for småbarnsforeldre. Oslo: Barne- og familiedepartementet. Statistisk sentralbyrå. (2017). Fødte. Hentet fra https

   Artikkel
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   landene. På grunn av den store andelen innvandrerbarn i Oslo er andelen barn i lavinntekt større i hovedstaden enn i alle andre fylker. Sannsynligheten for å levestandard. Andelen som leier og ikke eier sin bolig, er klart større, også når man tar hensyn til at mange innvandrere bor i Oslo hvor leie er vanligere enn

   Artikkel
  • Innvandrere i bygd og by

   Publisert:

   . april 2013 Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15

   Artikkel
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

   Publisert:

   (tall tilbake til 1995-kohorten). Som før ligger de fleste kommunene som har beholdt flest flyktninger ikke langt fra Oslo. I andel som har blitt boende i samme fylke i fem år, ligger Oslo som alltid på

   Publikasjon
  • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

   Publisert:

   årene, viser SSBs indikatorer for kjønnslikestilling. I Oslo, som har den største andelen menn og kvinner med-Trøndelag og Hordaland har, i likhet med Oslo, et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Disse fylkene skårer trolig høyt blant annet fordi noen av Norges

   Artikkel
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Pakistan og Somalia. Oslo er den kommunen hvor barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn utgjør den

   Publikasjon
  • Likestilling – avhengig av hvor vi bor

   Publisert:

   Unjárga Nesseby 0,85 Oslo kommune 0,61 Andøy 0,85 Vang 0,85 Tolga 0,60 Tjeldsund 0,83 Salangen 0,84

   Artikkel
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012

   Publisert:

   . Mye flytting innenfor Oslo Det er derimot ingen nedgang i flyttinger til og fra bydeler i Oslo. Bare litt over halvparten av personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i Oslo i 2007 og 2008, bodde i samme bydel fem år etter

   Publikasjon
  • Innvandrere sørger for befolkningsvekst i hovedstaden

   Publisert:

   Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Innvandrere sørger for befolkningsvekst i hovedstaden Publisert: 4. september 2002 Ikke-vestlige innvandrere sto for over 83 prosent av befolkningsøkningen i Oslo fra 1988 til 2001

   Artikkel
  • UDI og utlendingsforvaltningen

   Publisert:

   . UDI har hovedkontor og regionkontor i Oslo og i tillegg regionkontorer i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik intervjuene. Avlastningstransittene har derfor vært lokalisert i nærheten av Oslo. Enslige mindreårige er ikke innom ankomstsenter. De blir registrert av

   Artikkel
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre

   Publisert:

   . Blant fylkene finner vi de høyeste utvandringsfrekvensene i Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Sogn og Fjordane og Rogaland. I Oslo og Rogaland har utvandringsfrekvensene vært klart økende de siste årene. Bortsett fra Oslo viser de

   Publikasjon