Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 114 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvem er hjemmearbeidende i dag?

   Publisert:

   også noe flere husmødre i Agder og Rogaland enn i Oslo og Akershus og i Nord-Norge. Dette gjelder imidlertid bare når vi benytter den videste definisjonen av det å være husmor (husmor 3). Vi finner da 12 prosent husmødre i Agder og Rogaland, mot 6 prosent i Oslo og Akershus og 5 prosent i Nord-Norge. Dette

   Artikkel
  • Et halvt århundres ferd mot lov

   Publisert:

   Miljøforholdene i Oslo, En socialstatistisk studie (1928) og verket Sosial håndbok for Norge (1937) som hun deltok i utarbeidelsen av. For å belyse dette blir boligstatistikken fra Oslo benyttet. I 1934 hadde 12 prosent av leilighetene i hele Oslo hushjelp, tallet på

   Artikkel
  • Når er det på tide å bli pensjonist?

   Publisert:

   . Høyest ønsket pensjoneringsalder finner vi i Oslo og Akershus (63,5 år) og den laveste i Nord-Norge (62,4 år). Det er i særlig grad menn i Oslo og Akershus som ønsker sen yrkesavgang (63,8 år), mens kvinner i Hedmark og Oppland samt i Nord-Norge er de som

   Artikkel
  • Økende lønnsforskjeller det siste tiåret

   Publisert:

   , E., Kalle Moene og Michael Wallerstein (2003): Likhet under press. Ufordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen , Oslo: Gyldendal Akademisk

   Artikkel
  • Halvparten av kvinnene er i jobb

   Publisert:

   Østerdalen, den amerikanske oljefruen i Stavanger, den hjemmeværende pakistanske kusina i Oslo og den somaliske hjelpepleieren i Telemark. Tyldum (2007): Polonia i Oslo, En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet , Fafo-rapport 2007/27. Hurlen Foss, A. (2006

   Artikkel
  • Uendret sykefravær siden 2001

   Publisert:

   som kom best ut mot slutten av 2009, var Rogaland, Sogn og Fjordane samt Oslo. Alle disse hadde et sykefravær som lå langt under landsgjennomsnittet, som sterkere enn veksten i sykefravær for hele landet, som har vært 18 prosent. Lavest fraværsvekst på disse fem årene hadde Oslo, med 12,5 prosent. Selv om

   Artikkel
  • Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin?

   Publisert:

   omsorgssektoren? Rapport 395, Oslo: FAFO. NOU 2004:29: Kan flere jobbe mer? Deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv, Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet working time in Norway, Rapport 2001:3, Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Van Echelt, P.E., A.C. Glebbeek og S.M. Lindenberg (2006): The new lumpiness

   Artikkel
  • Større inntektsforskjeller

   Publisert:

   generelt (Kirkeberg og Kleven 2004). Lavinntekt et storbyproblem? Nyere analyser har vist at det først og fremst er Oslo som skiller seg ut fra resten av lavinntekt i Oslo er nesten tre ganger så høy som landsgjennomsnittet. En av forklaringene på at så mange har lavinntekt i Oslo, er at en her har en

   Artikkel
  • Det «lønner» seg å være mann

   Publisert:

   eller karriere? I Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo. Enger A., og K. Jullum Hagen (2009): Den lille forskjellen, Om

   Artikkel
  • Rogaland: Flest sysselsatte og færrest sykmeldte

   Publisert:

   . Sykefraværet er stabilt, men varierer mellom fylkene: Rogaland, Oslo og Sogn og Fjordane har det laveste legemeldte sykefraværet i landet. Sykefraværet er stabilt, men varierer mellom fylkene: Rogaland, Oslo og Sogn og Fjordane har det laveste legemeldte sykefraværet i landet

   Artikkel
  • Når jobber hun minst like mye som han?

   Publisert:

   arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Rapport 2002:6, Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Becker, G. (1991): A treatise on the Family. L. Ellingsæter og A. Leira (red): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer . Oslo: Gyldendal akademisk. Statistisk sentralbyrå (1999

   Artikkel
  • Verdenskrigene jevnet ut lønnsforskjellene

   Publisert:

   om forskjellige spm. vedr. almindelig revisjon av offentlige lønninger, Oslo 1926 (bilag I til St.prp. 75, 1927). SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Er helse og livslengde avhengig av yrke

   Publisert:

   ): Arbeidsmiljø og helse. Hovedrapport, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt. Vågerö, D. (1991): Klass och dödlighet. I F. Diderichsen. Klass och ohälsa, Helsingborg

   Artikkel
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   fremst er Oslo som skiller seg ut fra resten av landet når det gjelder omfang av lavinntekt. Dersom en tar hensyn til at boligprisene varierer betydelig rundt om i landet, viser det seg at andelen personer med årlig lavinntekt i Oslo er nesten tre ganger så høy som landsgjennomsnittet. En av forklaringene

   Artikkel
  • Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet?

   Publisert:

   : Forseth, U. og B. Rasmussen (red.), Arbeid for livet, 131-144. Oslo: Gyldendal Akademisk. Statistisk sentralbyrå (2002): Yrkeskatalog pr. november 2002

   Artikkel