Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 123 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   . Oslo er tatt ut som en egen sone, siden Oslo skiller seg mye fra de andre store byene i Norge. Gruppen studenter frykter noe oftere at de kan miste jobben enn det som er tilfelle blant heltidsansatte. Det er flere som frykter for å miste jobben sin i Oslo enn

   Artikkel
  • Statistics Norway from cell offices to open landscape

   A survey from Department of Administration

   Publisert:

   Undersøkelsen om Statistisk sentralbyrås forestående flytting til nye kontorlokaler i Oslo ble gjennomført i tiden 4. – 15. februar blant ansatte i Administrasjons¬avdelingen med arbeidssted i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ansattes synspunkter

   Publikasjon
  • Stabilt sykefravær

   Publisert:

   likevel under gjennomsnittet for landet. Nivået i 2. kvartal 2017 var lavest i Oslo og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 5,1 og 5,4 prosent

   Artikkel
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   . Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo, Østfold, Buskerud og Telemark) Fra midten av 1960-tallet har 80 000 industriarbeidsplasser blitt borte. Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   10 i Rogaland og ytterligere 6 på Vestlandet ellers. Store forskjeller i Oslo Sysselsettingsprosenten for Oslo med de laveste kommunetallene. Bydelene i Oslo ytre by har en høyere andel innbyggere i de eldste aldersgruppene enn bydelene i indre by, og det er blant de eldste sysselsettingen i gjennomsnitt er lavest

   Statistikk
  • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

   Publisert:

   . Hver fjerde statlige stilling i hovedstaden Nesten 70 000 av de statlige jobbene befinner seg i Oslo. Dette innebærer at omtrent én av fire statlige jobber er i Oslo. Det er langt flere enn i neste fylke på

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

   Publisert:

   5.0 Hordaland 8.3 Rogaland 10.2 Vest-Agder 8.7 Aust-Agder 8.7 Telemark 9.0 Vestfold 8.5 Buskerud 6.7 Oppland 6.2 Hedmark 6.5 Oslo 6.2 Akershus 5.2 Østfold 8.9 Hele landet 7.1 Bjørn Olsen bjorn.olsen@ssb.no 40 90 23 87

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   . Permisjonsordninger og arbeidstidsbestemmelser for småbarnsforeldre. Oslo: Barne- og familiedepartementet. Statistisk sentralbyrå. (2017). Fødte. Hentet fra https

   Artikkel
  • Omtrent uendret sesongjustert sykefravær

   Publisert:

   . Nivået i 1. kvartal 2017 var lavest i Sogn og Fjordane samt Oslo, begge med 6,1 prosent, og

   Artikkel
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   . Det er variasjon i antall mottakere mellom fylkene. Oslo og Akershus har flest personer som mottar arbeidsavklaringspenger, mens Finnmark og Sogn og Fjordane har

   Statistikk
  • Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang

   Publisert:

   årene, viser SSBs indikatorer for kjønnslikestilling. I Oslo, som har den største andelen menn og kvinner med-Trøndelag og Hordaland har, i likhet med Oslo, et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Disse fylkene skårer trolig høyt blant annet fordi noen av Norges

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   . Blant landets tre mest folkerike kommuner har virksomhetene i Oslo klart høyest andel innvandrere blant de ansatte, men det skyldes at så mange innvandrere bor i Oslo. Om man ser andelen innvandrere blant de ansatte i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i hver region, viser det seg at indikatoren for Bergen (101) er høyere enn for Oslo (91

   Publikasjon
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

   Publisert:

   øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS (54,4 prosent), Stavanger (51), Oslo (46,7), Bergen (45,4) og Sørlandet (45). Svakest blir den prosentvise veksten i

   Publikasjon
  • Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

   Publisert:

   ., & Hjellbrekke J . (Red.). (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Oslo: Universitetsforlaget Modalsli, J. (2017): Intergenerational mobility in Norway

   Artikkel
  • Sysselsetting i statsforvaltningen

   Publisert:

   . Flest statsansatte finner vi i Oslo. I denne rapporten kommer det frem at antallet. Flest statsansatte i hovedstaden Oslo var med sin andel på 25 prosent det fylket som hadde flest av de statlige årsverkene

   Publikasjon