Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 122 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

   Publisert:

   . De hadde også en fordobling i antall ledige. Høyest ledighet i Oslo Oslo og Viken var fylkene med. Oslo hadde dessuten høyest ledighet i befolkningen ellers, på 3,9 prosent. Ellers hadde både Vestland og Rogaland en ledighet blant innvandrere

   Artikkel
  • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

   Publisert:

   på 3,7 prosentpoeng, men for kvinnene var det 3,0 prosentpoeng. Oslo hadde høyest ledighet Det var i Oslo at arbeidsledigheten for innvandrere var. Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke Figur 2. Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke 1. kv. 2020 2. kv. 2020 Viken 5.6 13.5 Oslo 5.0 15.1 Innlandet 5.5

   Artikkel
  • Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning

   Publisert:

   - Trööndelage 9401 Vestland 12639 Oslo 16217 Viken 24995 Figur 2. Registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning - Trööndelage 3711 Vestland 5630 Viken 11690 Oslo 13593 Registrerte arbeidsledige Statistikken dekker fra og med 2015 registrerte arbeidsledige og personer på tiltak hos NAV

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars - Registrert helt ledige etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn.Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

   Publisert:

   i alt Hele landet 38 592 26 820 213 108 87 195 174 516 60 375 Oslo 4 265 5 569 30 630 21 663 26 365 16 094 Rogaland 3 233 2 512 17 238 7 551 14 005 5 039 .. .. Prosentpoeng Hele landet 1,7 5,5 9,1 17,7 7,4 12,2 Oslo 1,5 5,0 10,7 19,5 9,2 14,5 Rogaland 1,5 5,5 8,1 16,4 6,6 10,9

   Artikkel
  • Vekst i arbeidsgiveravgiften

   Publisert:

   . Oslo kommune ligger på topp med 23 prosent, etterfulgt av Bergen og Stavanger, med henholdsvis 6 og 5 prosent andel av det totale lønnsgrunnlag i privat sektor, etter kommune. 2019 Prosent Oslo kommune 23.2 % 23.2 Bergen 6.4 % 6.4 Stavanger 4.9 % 4.9 Bærum 4.4 % 4.4 Trondheim 4.1 % 4.1 Sola

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars

   Publisert:

   høyest ledighet i Oslo Oslo var fylket med høyest ledighet blant innvandrere i mars 18.4 7.0 Oslo 19.5 5.0 Hele landet 17.7 5.5 For øvrig var Oslo også fylket med høyest ledighet i befolkningen utenom innvandrerne, på

   Artikkel
  • Så mye helsepersonell har vi i «reserve»

   Publisert:

   Østfold 113 730 331 845 Rogaland 156 1317 381 1175 Hordaland 379 1472 267 1042 Trøndelag 370 1345 422 1383 Akershus 517 1620 280 1229 Oslo 1155 1776 199 795 Tabell 1 Østfold 114 823 220 1832 Rogaland 165 1178 213 1835 Oslo 570 1594 122 1490 Akershus 305 1365 159 1993 Hordaland 187 1353 209 2106

   Artikkel
  • Reykjavik har lavest ledighet i Norden

   Publisert:

   hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen. Forfatter: Åsmund Gram Dokka Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen. Forfatter: Åsmund Gram Dokka EUs statistikk-kontor Eurostat publiserte nylig en

   Artikkel
  • Svak økning i sykefraværet

   Publisert:

   . Oslo og Rogaland hadde de laveste nivåene på henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent, mens Nordland lå sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 6.9 AKERSHUS 6.3 OSLO 5.4 HEDMARK 6.7 OPPLAND 7.1 BUSKERUD 6.4 VESTFOLD 6.2 TELEMARK 6.9 AUST-AGDER 6.9 VEST-AGDER 6.5 ROGALAND 5.5 HORDALAND 6.3 SOGN OG FJORDANE

   Artikkel
  • Nesten uendret sykefravær

   Publisert:

   . kvartal 2019. Figur 2 Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland Oslo og Rogaland hadde et sykefravær på 4,3 prosent i 3: Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket. Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 5.4 AKERSHUS 5 OSLO 4.3 HEDMARK 5.2 OPPLAND

   Artikkel
  • Høyeste lønnsvekst på flere år

   Publisert:

   årsveksten, Akershus, Aust-Agder og Vestfold. Figur 2 Som figur 2 viser, har Oslo det høyeste

   Artikkel
  • Stabilt sykefravær

   Publisert:

   målsettingen i IA-avtalen, som gjelder for årene 2019-2022. Figur 2 Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland Fordelt etter arbeidssted, hadde Oslo og Rogaland det laveste nivået på sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 6.3 AKERSHUS 5.7 OSLO 4.8 HEDMARK 6 OPPLAND 6.3 BUSKERUD 5.7 VESTFOLD

   Artikkel
  • Over 58 000 flere jobber

   Publisert:

   økningen mindre med henholdsvis 1,3 prosent og 1,1 prosent flere arbeidsforhold. Vekst i de største kommunene I underkant av 30 prosent av landets jobber befinner seg i Oslo, Bergen og Trondheim kommune. I Oslo økte antall arbeidsforhold med 3,3 prosent fra 2. kvartal 2018 til samme kvartal i 2019

   Artikkel
  • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

   Publisert:

   måles for alle virksomheter separat etter en aggregert fylkesinndeling, er det regioner som Oslo, Akershus og. Når bidragene til segregering måles simultant for alle regioner, er det en tendens til noe fallende segregering gjennom perioden i Oslo, men økende segregering på arbeidsplassene på Vestlandet, i

   Publikasjon
  • Stabilt sykefravær

   Publisert:

   . kv. 2018 5.79 4.42 7.4 1. kv. 2019 5.85 4.46 7.5 Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland Fordelt etter arbeidssted, hadde Oslo og Rogaland det laveste nivået på sykefravær etter arbeidsstedsfylke ØSTFOLD 7.6 4 AKERSHUS 6.7 2 OSLO 5.8 1 HEDMARK 7.2 3 OPPLAND 7.6 4 BUSKERUD 6.8 2 VESTFOLD 6.7 2 TELEMARK 7.2 3 AUST-AGDER 7.5 4 VEST-AGDER 6.5 2 ROGALAND 5.8 1 HORDALAND 6.5 2 SOGN OG FJORDANE

   Artikkel