Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 114 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvorfor jobber så få alenemødre?

   Publisert:

   effekten av bosted på yrkesinntekten også større enn det å være alenemor. Mødre som bor utenfor Oslo og Akershus har en gjennomsnittlig yrkesinntekt som er 20 300 kroner høyere enn mødre som bor i Oslo og Akershus. Forskjeller er påvist, men hvordan kan de forklares? Analysen tyder på at forskjellene med hensyn

   Artikkel
  • Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere

   Publisert:

   i storbyregion eller ikke har også betydning for yrkesaktiviteten, men er av mindre betydning sammenliknet med andre forhold. Seniorer som bor i Oslo at seniorer som bor i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim eller Stavanger har noe lavere sannsynlighet for å være ufør sammenliknet med seniorer fra

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

   Publisert:

   notert på Oslo Børs’ hovedliste. Formue er summen av realkapital og finanskapital fratrukket gjeld og korrigert for negativ nettoformue. Heltidsekvivalenter

   Artikkel
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   , Fafo-notat 2000:20, Oslo. NOMESCO (2004): Health Statistics in the Nordic Countries 2002, seksjon B. Equal Access to Care NOMESCO, Report no. 69 2004:1. Oslo. Jens-Kristian Borgan er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for helsestatistikk ( jens-kristian.borgan@ssb.no ). Tabeller

   Artikkel
  • Endringer i mødres og fedres arbeidstid på 1990-tallet

   Publisert:

   (red): Nye kvinner , nye menn . Oslo: Ad Notam. Ellingsæter, Anne Lise (1994): Dobbeltarbeidende mødre og familieskulkende fedre? I Ivar Frønes og Andreas Hompland (red): Den nye barne - og familieboka . Oslo: Universitetsforlaget. Hellevik, Tale (2000): Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn

   Artikkel
  • Typisk norsk å arbeide deltid

   Publisert:

   lavest utpendling finnes i Finnmark Finnmárku, Oslo, Nordland og Troms, der godt under 20 prosent pendler ut av kommunen de er bosatt i. To av ti redd for å

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   presented at the 2001 International Association for Time Use Research Conference, Oslo, 3-5 October. Carlin, Paul, S. og Lennart Flood (1997): Do children overtid? Om årsaker til og konsekvenser av fedres lange arbeidstid. I Runa Haukaa (red): Nye kvinner , nye menn . Oslo: Ad Notam. Ellingsæter, Anne Lise

   Artikkel
  • Arbeid

   Publisert:

   med lavest utpendling fant vi i Finnmark, Oslo, Nordland og Troms, der godt under 20 prosent pendlet ut av kommunen de var bosatt i. Fram til 1990 ble

   Artikkel
  • Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden

   Publisert:

   og Anne Lise Ellingsæter (2003): Den usynlige hånd . Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv . Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Statistisk sentralbyrå (2002

   Artikkel