Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 120 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

   Publisert:

   Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo på 0,9 prosent. Forfatter: Pål Nordby Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

   Artikkel
  • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

   Publisert:

   Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo Publisert: 8. mars 2018 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo. Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for størsteparten av denne veksten og hadde en

   Artikkel
  • Antall arbeidsforhold og lønn

   Publisert:

   endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 591 214 4,8 46 050 3,3 Oslo 527 834 5,7 53 240 3,8 Innlandet 188 055 3,5 41 830 2,8 Vestfold og Telemark 205 642

   Statistikk
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Sykefravær

   Publisert:

   . kvartal 2021 Hele landet 5,7 6,1 4,4 4,5 7,2 8,0 Viken 5,9 6,2 4,7 4,6 7,4 8,1 Oslo 4,7 4,9 3,7 3,7 5,8 6,3 Innlandet 6,4 6,6 4,8 4,8 8,1 8,7 Vestfold og Telemark 5,9 6,3 4,6 4,7 7,3 8,1 Agder 6,3

   Statistikk
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ). Fedrepermisjon i karriereyrker. I B. Brandth & E. Kvande (red.), Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (s. 222–237). Oslo: Universitetsforlaget. Hasane, S

   Artikkel
  • Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

   Publisert:

   sentralbyrå. Mesteparten av veksten har skjedd i de store byene I 4. kvartal 2020 var det 57,8 prosent av de med IT-yrker som jobbet i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger

   Artikkel
  • Sysselsetting, registerbasert

   Publisert:

   . mars 2021 Personer Personer Prosent 2020 2019 - 2020 2019 - 2020 Hele landet 2 681 548 -28 888 -1,1 Viken 533 779 -6 232 -1,2 Oslo 485 787 -6 523 -1,3 Innlandet 169 875 -2 266 -1,3 Vestfold og

   Statistikk
  • En av fire jobber som ble borte under pandemien, tilhørte ikke-bosatte

   Publisert:

   største prosentvise nedgangen finner vi i Oslo, Vestland og Troms og Finnmark med henholdsvis 3,2, 2,9 og 2,7 prosent. Nedgangen i Oslo domineres av overnatting- og serveringsvirksomhet, der mer enn halvparten av jobbene er borte fra 2020 til 2021

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Dette fylket hadde også lavest sysselsetting i befolkningen for øvrig. Ellers finner vi den nest laveste sysselsettingen blant innvandrere i Oslo, med 63,1 prosent. 4. kvartal 2020 Innvandrere Befolkningen ekskl. innvandrere Agder 60.8 74.5 Oslo 63.1 81.2 Vestfold og Telemark

   Artikkel
  • 1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015

   Publisert:

   sysselsettingsprosenten for Norge som helhet. Det samme gjelder for de fleste kommuner. Målt i absolutte tall var det Oslo, med 370 personer, som hadde flest bosatte med jobb i et annet nordisk land

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingen i alle fylker

   Publisert:

   størst tilbakegang med 1,5 prosent, etterfulgt av Oslo og Innlandet som begge hadde 1,3 prosent færre sysselsatte i 4

   Artikkel
  • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

   Publisert:

   . Det samme gjaldt også antall ledige. Høyest ledighet i Oslo Oslo var fylket med legges til at Oslo også hadde den høyest ledigheten i befolkningen utenom innvandrerne, 3,5 prosent

   Artikkel
  • Den registrerte ledigheten økte mest blant dem med videregående utdanning

   Publisert:

   Møre og Romsdal 546 Agder 615 Innlandet 682 Vestfold og Telemark 942 Trøndelag - Trööndelage 1002 Rogaland 1291 Vestland 2261 Oslo 3983 Viken 4546 Figur 2 Møre og Romsdal 314 Innlandet 327 Agder 446 Vestfold og Telemark 534 Trøndelag - Trööndelage 540 Rogaland 1110 Vestland 1487 Viken 2910 Oslo 3860

   Artikkel
  • Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

   Publisert:

   . Svenske ungdommer som arbeider i Oslo er en gruppe som ofte her i noe lengre tid av gangen. Det er også

   Artikkel