37171
37171
friartikkel
2011-09-12T14:12:00.000Z
no

Hvordan regne prosentvis endring?

Publisert:

Utregning av prosentvis endring

Ved bruk av indeksene for justeringsformål, har en ofte behov for å få fram den prosentvise endring i indeksen over et gitt tidsrom. I eksempelet nedenfor har vi gitt endringen i prosent fra 15. august 2004 til 15. juni 2008 for konsumprisindeksen.

15. august 2004: 113,0 (indeks)

15. juni 2008: 122,2 (indeks)

Stigning i poeng: 122,2-113=9,2

Stigning i prosent: Formel 1: Stigning i prosent

Stigningen i konsumprisindeksen fra 15. august 2004 til 15. juni 2008 er tilnærmet 8,1 prosent.

Utregning av nytt kronebeløp ved bruk av prosentvis endring i konsumprisindeksen

Stigning i prosent: 8,1

Beløp for justering: kr. 1000,-

Økning i kroner: Formel 2: Økning i kroner  

Nytt beløp er da 1000 kr + 81 kroner = 1081 kroner

Alternativ metode ved å bruke indeksene direkte: Formel 3: Alternativ metode ved å bruke indeksene direkte

Nytt beløp etter justeringer er tilnærmet 1081 kroner

Omregning til annen jevnføringsbasis

I enkelte situasjoner har brukerne behov for å operere med en annen jevnføringsbasis enn konsumprisindeksens 1998 = 100. I eksempelet nedenfor har vi vist omregning fra indeks med 1998 = 100 til indeks med 2003 = 100 for indekstallet i juni 2008.

Gjennomsnitt 2003: 112,8 (indeks)

15. juni 2008: 122,2 (indeks)

Indekstallet per 15. juni 2008 med 2003 = 100: Formel 4: Indekstallet per 15. juni 2008 med 2003 = 100

Kontakt