Siste publisering for statistikken Prisindeks for engroshandel var for 4. kvartal 2020. Statistikken målte priser på salg fra bedrifter innen næring "46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner" til deres kunder, uavhengig av hvilken næring kundene lå i. Se Næringsstandarden for detaljert definisjon av næring 46. Statistikken hadde til formål å måle prisutviklingen for alle varer som ble solgt av bedrifter innen næringen, uavhengig av hvilke varer som ble solgt.

Det er ingen annen indeks som leverer akkurat dette, men Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands bruker en del av det samme datagrunnlaget som tidligere ble brukt i produksjonen av Prisindeks for engroshandel. Det er imidlertid flere viktige forskjeller mellom de to

  • De måler til dels priser i ulike omsetningsledd: mens Prisindeks for engroshandel målte priser på salg fra bedrifter innen næring "46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner" til deres kunder, uavhengig av hvilken næring kundene lå i, måler Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands priser i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.
  • Prisindeks for engroshandel hadde til formål å måle prisutviklingen på alle varer som ble solgt av bedrifter innen en bestemt næring, uavhengig av hvilke varer som ble solgt, mens Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands er bygget opp av varegrupper (SITC-koder) uavhengig av i hvilken næring bedriften som selger varen ligger i.
  • Prisindeks for engroshandel ble publisert kvartalsvis, mens Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands publiseres månedlig.

Det kan også være til hjelp å lese denne artikkelen om kontraktjustering ved hjelp av prisindekser.

Figuren viser årsutviklingen for Prisindeks for engroshandel sammen med Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Årsutvikling for prisindekser, til sammenligning

Forskjellen på Prisindeks for engroshandel og Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands