Støtteordningen som ble vedtatt av Stortinget i desember medfører at staten vil kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime (ekskludert merverdiavgiften) for en måned. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022 og gjelder uavhengig av hvilken strømavtale som husholdningene har for sin bolig.

I Nasjonalregnskapet regnes støtteordningen som en produktsubsidie som trekker ned kjøperprisen på strøm til husholdningene. På samme måte vil støtteordningen i KPI behandles som en reduksjon i de målte strømprisene.

De reduserte prisene vil inngå i den ordinære beregningen av delindeksen for konsumgruppen elektrisitet inkludert nettleie. Delindeksen slik den normalt beregnes, tar blant annet hensyn til at strømmarkedet i Norge er delt inn i geografiske områder, så kalte el-spotområder. Disse geografiske områdene videreføres slik at de rabatterte prisene vil gjenspeile at det er store prisforskjeller mellom de ulike geografiske områdene i Norge. Støtteordningen vil inngå på samme måte i den harmoniserte konsumprisindeksen i tråd med internasjonale retningslinjer.

I KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JA, vil en produktsubsidie behandles som en negativ skatt slik at prisene som legges til grunn vil være prisene fra KPI pluss subsidien.