Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg KPI med 3,5 prosent, ned fra 4,1 prosent måneden før. Tilsvarende økte med 0,9 prosent i samme periode, ned fra 1,2 prosent forrige måned. Fra september til oktober 2021 falt prisene med 0,3 prosent, mens KPI-JAE falt tilsvarende med 0,3 prosent.

Økte strømpriser trakk KPI opp siste tolv måneder

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 79,2 prosent. Dette følger de også rekordhøye tolvmånedersendringene i juli, august og september og må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom store deler av fjoråret, sier seniorrådgiver i SSB, Ragnhild Nygaard.

Det høye prisnivået på strøm forklares blant annet av de tørre sommermånedene i Sør-Norge, og lav magasinfylling. Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser samt gasspriser i Europa, påvirker de norske strømprisene.

Konsumprisindeksen uten elektrisitet steg 1,2 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp 2,3 prosentpoeng i perioden.

I tillegg økte prisene på drivstoff og smøremidler med 21,0 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021.

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne gruppen ble det målt en samlet prisnedgang på 4,0 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

– Denne nedgangen må blant annet sees i sammenheng med bortfallet av særavgifter på sjokolade og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer. I tillegg var matvareprisene, eksempelvis prisene på frukt, på et høyt nivå i 2020, noe som også vil spille inn på tolvmånedersendringen, forklarer Ragnhild Nygaard.

Prisnedgang på matvarer siste måned

Fra september til oktober 2021 gikk KPI ned 0,3 prosent. Ikke uventet bidro prisene på elektrisitet også mest til månedsendringen i KPI denne måneden. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 8,1 prosent i oktober fra et svært høyt nivå i september.

Videre ble det også målt prisnedgang på matvarer og alkoholfrie drikkevarer denne måneden på 1,0 prosent.

– Dette er en sesongmessig variasjon i matvareprisene. Det er vanlig at vi ser en nedgang i prisene i oktober, særlig på visse frukt og grønnsaker, sier Ragnhild Nygaard.

I tillegg ble det registrert en del tilbudskampanjer.

I motsatt retning var prisene på passasjertransport med fly med på å dempe fallet i KPI. Her steg prisene med 12,8 prosent fra september til oktober, hvor utenlandsflygninger bidro til oppgangen. I tillegg steg prisene på drivstoff og smøremidler med 3,4 prosent den siste måneden.

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Dette ble reversert fra og med oktober 2021. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.