Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg KPI med 3,5 prosent, ned fra 4,1 prosent måneden før. Tilsvarende økte med 0,9 prosent i samme periode, ned fra 1,2 prosent forrige måned. Fra september til oktober 2021 falt prisene med 0,3 prosent, mens KPI-JAE falt tilsvarende med 0,3 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Økte strømpriser trakk KPI opp siste tolv måneder

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 79,2 prosent. Dette følger de også rekordhøye tolvmånedersendringene i juli, august og september og må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom store deler av fjoråret, sier seniorrådgiver i SSB, Ragnhild Nygaard.

Det høye prisnivået på strøm forklares blant annet av de tørre sommermånedene i Sør-Norge, og lav magasinfylling. Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser samt gasspriser i Europa, påvirker de norske strømprisene.

Konsumprisindeksen uten elektrisitet steg 1,2 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp 2,3 prosentpoeng i perioden.

I tillegg økte prisene på drivstoff og smøremidler med 21,0 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021.

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne gruppen ble det målt en samlet prisnedgang på 4,0 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

– Denne nedgangen må blant annet sees i sammenheng med bortfallet av særavgifter på sjokolade og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer. I tillegg var matvareprisene, eksempelvis prisene på frukt, på et høyt nivå i 2020, noe som også vil spille inn på tolvmånedersendringen, forklarer Ragnhild Nygaard.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2020-oktober 2021

Prisnedgang på matvarer siste måned

Fra september til oktober 2021 gikk KPI ned 0,3 prosent. Ikke uventet bidro prisene på elektrisitet også mest til månedsendringen i KPI denne måneden. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 8,1 prosent i oktober fra et svært høyt nivå i september.

Videre ble det også målt prisnedgang på matvarer og alkoholfrie drikkevarer denne måneden på 1,0 prosent.

– Dette er en sesongmessig variasjon i matvareprisene. Det er vanlig at vi ser en nedgang i prisene i oktober, særlig på visse frukt og grønnsaker, sier Ragnhild Nygaard.

I tillegg ble det registrert en del tilbudskampanjer.

I motsatt retning var prisene på passasjertransport med fly med på å dempe fallet i KPI. Her steg prisene med 12,8 prosent fra september til oktober, hvor utenlandsflygninger bidro til oppgangen. I tillegg steg prisene på drivstoff og smøremidler med 3,4 prosent den siste måneden.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Dette ble reversert fra og med oktober 2021. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.