Artikler om leiemarkedsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Høyest husleiepriser i Oslo Artikkel 22. desember

    Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at Oslo også i 2022 har det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleieprisene på tvers av landet, også innad i byene.

2021

  1. Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge Artikkel 22. desember

    Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleienivået på tvers av landet.