203774
203774
friartikkel
2014-10-31T17:13:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data om inntekt

Publisert:

Oppdatert:

Trenger du data om inntekter, formue, barnetrygd eller pensjoner? Her får du en oversikt over data og variabler fra inntektsstatistikken som du kan låne av SSB.

For å bestille inntektsdata, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for inntekt (Excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Oppdateres årlig

I variabellista er det samlet en rekke variabler som gjelder for inntektsåret (kalenderåret). Disse oppdateres årlig. Du kan blant annet låne:

  • opplysning om yrkesinntekt, næringsinntekt og kapitalinntekter
  • inntekts- og skatteopplysninger
  • overføringer, som f.eks. pensjoner, barnetrygd og kontantstøtte
  • gjeld og formue

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de ulike statistikkene for personers og husholdningenes inntekter.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.

Kontakt