Strategi for SSB

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet. SSBs strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.

Artikler, analyser og publikasjoner

2020

Artikkel / 27. august 2020

Strategi for SSB 2021–2023

Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.