167919
167919
friartikkel
2014-03-21T10:08:00.000Z
no

Arbeidsgrupper KOSTRA-kommune

Kommunehelse- og omsorgstjeneste

Publisert:

Oppdatert:

Trykk her for å komme til ny nettside. 

Referater fra møter i arbeidsgruppene (pdf)

 Arbeidsgruppe for kommunehelsetjeneste og arbeidsgruppe for pleie og omsorg ble slått sammen i september 2012.

Kontakt