50977
50977
friartikkel
2012-01-03T21:14:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA dokumentasjonsnotater

Publisert:

Oppdatert:

Dokumentasjonsnotater

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporten (Notat 2019/30)

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporten (Notat 2018/30) 

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporten (Notat 2017/29) 
KOSTRA: Vedleggsfiler til arbeidsgrupperapporten 2017

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2016

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2015 (Notat 2015/27)
KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter (Notat 2015/28)

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2014 (Notat 2014/30)
KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter (Notat 2014/31)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2013
KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2013 (Notat 2013/33)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2012 (Notat 2012/50)
KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2012 (Notat 2012/48)
  

Dokumentasjonsnotat for fylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2009-tallene (Notat 2011/49)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2011 (Notat 2011/25)
KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2011 (Notat 2011/24)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2010 (Notat 2010/25)
KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2010 (Notat 2010/24)

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Dokumentasjon (Notat 2010/12)

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2008-tallene (Notat 2009/64)

Universell utforming. Kvalitetsindikatorer i KOSTRA?

Kommunal tjenesteproduksjon - hvordan få med hele bildet? (Notat 2009/51)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2009 (Notat 2009/47)
KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2009 (Notat 2009/46)

Tverrgående revisjon i KOSTRA Prosjektrapport fra delprosjekt 1. pilot (Notat 2009/7)

KOSTRAs it-løsninger for rapportering og publisering

KOSTRA-løpet og arbeidsgruppenes ansvar

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2007-tallene (Notat 2008/63)

KOSTRA Kommunehelsetjeneste. Dokumentasjon (Notat 2008/55)

KOSTRA. Vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2008 (Notat 2008/36)
KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2008 (Notat 2008/35)

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2006-tallene (Notat 2008/12)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2007 (Notat 2007/39)

Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede. En kartlegging av KOSTRA, Levekårs- og Arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå (Notat 2007/12)

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring (Notat 2007/3)

Presentasjon om kvalitetsindikatorer på Uniqum2006, Bergen 19.09.2006

KOSTRAs funksjonskontoplan: utvikling 1995-2005, med særlig blikk på kommunale helse- og sosialtjenester

Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene (Notat 2006/48)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2006 (Notat 2006/41)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2005 (Notat 2005/35)

Dokumentasjonsnotat for fylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2003-tallene (Notat 2005/7)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2004 (Notat 2004/53)

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2002-tallene (Notat 2004/39)

Fristilling og konkurranseutsetting i KOSTRA – bedring av sammenlignbarheten i nøkkeltallene (Notat 2004/35)

Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA (Notat 2003/75)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2003 (Notat 2003/52)

Foreløpige landstall i KOSTRA. Prinsipper, metoder, produksjon og eksempler (Notat 2003/46)

Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring 2002 (Notat 2002/74)

KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2002 (Notat 2002/51)

Kvalitetssikring i KOSTRA. Forslag til dokumentasjonsrutiner med erfaring fra FylkesKOSTRAhelsetjenester, somatikk (Notat 2002/38)

KOSTRA revisjonssystem: Malverk for generelt revisjonssystem, KOSTRA-data. Revidert utgave (Notat 2002/37)

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998 (Rapport 2001/35)

Evalueringsrapport for KOSTRA kulturminne, natur og nærmiljø (KNNM) (Notat 2001/45)

KOSTRA - VAR-rapport 2001 (Notat 2001/44)

KOSTRA GenRev 2000. Malverk for generelt revisjonssystem - KOSTRA-data. Del 1: Håndbok for bruk av malverket ved generering av applikasjoner. Del 2: Systemdokumentasjon av GenRev-malverket (Notat 2001/40)

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2001 - hefte 1 (Notat 2001/46)

KOSTRA: Arbeidsgrupperapporter 2001 - hefte 2 (Notat 2001/47)

Rapport fra arbeidsgruppa for KOSTRA - Samferdsel (Notat 2001/48)

Kontakt