Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
253 Helse- omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261 Institusjonslokaler

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Dag Ragnvald Abrahamsen (leder)SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Trond Ekornrud (vara)SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Brynjar SkaarBergen kommune/KS
Halvor HaugHamar kommune/KS
Anne GammeKS
Jon QvortrupKS
Odd Erik SveenVågå kommune/KS
Elisabeth BøeOslo kommune/KS
Linda HauganHelsedirektoratet
Mette Odden GrimelandHelsedirektoratet
Hodan AdanHusbanken
Toril Berge FlatabøHelse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helga AanderaaKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Nina BerggaardFolkehelseinstituttet (FHI)
Thomas Nordbø Heyeraas (vara)Folkehelseinstituttet (FHI)
Stine BakkeSSB, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Anne Brit ThorudSSB, seksjon for offentlige finanser

 

Arbeidsgruppe for kommunehelsetjeneste og arbeidsgruppe for pleie og omsorg ble slått sammen i september 2012.

Referat fra arbeidsgruppemøte i helse og omsorg 9. mai 2023 (pdf)

Referat fra arbeidsgruppemøte i helse og omsorg 9. mai 2022 (pdf)


Eldre referater fra arbeidsgruppen (lenke)