Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
253 Helse- omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261 Institusjonslokaler

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Dag Ragnvald Abrahamsen (leder)SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Trond Ekornrud (vara)SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Brynjar SkaarBergen kommune/KS
Halvor HaugHamar kommune/KS
Anne GammeKS
Jon QvortrupKS
Odd Erik SveenVågå kommune/KS
Elisabeth BøeOslo kommune/KS
Linda HauganHelsedirektoratet
Mette Odden GrimelandHelsedirektoratet
Hodan AdanHusbanken
Toril Berge FlatabøHelse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helga AanderaaKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Stine BakkeSSB, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Anne Brit ThorudSSB, seksjon for offentlige finanser

 

Arbeidsgruppe for kommunehelsetjeneste og arbeidsgruppe for pleie og omsorg ble slått sammen i september 2012.

Referat fra arbeidsgruppemøte i helse og omsorg 9. mai 2023 (pdf)

Referat fra arbeidsgruppemøte i helse og omsorg 9. mai 2022 (pdf)


Eldre referater fra arbeidsgruppen (lenke)