Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
253 Helse- omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261 Institusjonslokaler

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Dag Ragnvald Abrahamsen (leder) SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Trond Ekornrud (vara) SSB, seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Brynjar Skaar Bergen kommune/KS
Halvor Haug Hamar kommune/KS
Anne Gamme KS
Jon Qvortrup KS
Odd Erik Sveen Vågå kommune/KS
Elisabeth Bøe Oslo kommune/KS
Linda Haugan Helsedirektoratet
Mette Odden Grimeland Helsedirektoratet
Hodan Adan Husbanken
Toril Berge Flatabø Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helga Aanderaa Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Stine Bakke SSB, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Anne Brit Thorud SSB, seksjon for offentlige finanser

Arbeidsgruppe for kommunehelsetjeneste og arbeidsgruppe for pleie og omsorg ble slått sammen i september 2012.

Referat fra arbeidsgruppemøte i helse og omsorg 9. mai 2022 (pdf)


Eldre referater fra arbeidsgruppen (lenke)