Artikler om kommunal vannforsyning

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. 30 prosent av vannet går til spille Artikkel 15. juni

    I 2022 ble 622 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk sendt ut på ledningsnettet. Beregninger viser at i underkant av hver tredje liter forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

2022

  1. 0,7 prosent av ledningsnettet ble fornyet i fjor Artikkel 20. juni

    I 2021 lå fornyelsen av kommunalt vannledningsnett på 0,7 prosent. Gitt denne fornyelsestakten, og ingen nylegging framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele ledningsnettet.

2021

  1. Færre utførte beredskapsøvelser Artikkel 29. juni

    Kun 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene her i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent.