Artikler om miljøøkonomiske virkemidler

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Økte miljøavgifter og subsidier i 2022 Artikkel 29. september

    Avgifter på klimagassutslipp og kvoter ga økte inntekter fra miljøavgifter i 2022. Avgifter på transport trakk noe ned. Miljøsubsidier økte til et rekordhøyt nivå, mye på grunn av prosjektet Langskip, som skal fange, transportere og lagre CO2.

2022

  1. Miljøsubsidier på 15,2 milliarder kroner i 2021 Artikkel 2. desember

    Miljøsubsidier og relaterte overføringer økte med 1,1 milliarder kroner i 2021. Vern av luft og klima var største miljøområde. Av næringene var det industrien som mottok mest støtte. Offentlig forvaltnings inntekter fra miljøavgifter ble på 41,8 milliarder kroner.