SSB har som målsetting å levere forskning og analyser som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten. For å synliggjøre hvordan og i hvilken grad SSB leverer på dette området, har vi tatt i bruk impact cases basert på aktiviteten i forskningsavdelingen.

Dette notatet beskriver hvordan SSBs arbeid med valutakursprognoser og formidling om anvendelsen av slike prognoser har bidratt til en bedre forståelse og styring av valutarisiko knyttet til store investeringer i utenlandsk valuta. Problemstillingen er spesielt relevant for Forsvaret og ble aktuell på grunn av Norges kjøp av F-35 kampfly fra USA som medførte en betydelig valutakursrisiko.