SSB har som målsetting å levere forskning og analyser som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmenheten. For å synliggjøre hvordan og i hvilken grad SSB leverer på dette området, har vi tatt i bruk impact cases basert på aktiviteten i forskningsavdelingen. Dette notatet beskriver hvordan en makroøkonomisk analyse av hva norske utslippskutt vil koste, bidro til tallgrunnlaget i politiske prosesser og det offentlige ordskiftet.