422307
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/kt/kvartal
422307
statistikk
2020-06-05T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kt, Konjunkturtendensene, kt, konjunkturer, makroøkonomiske hovedstørrelser, økonomisk utvukling, prognoserKonjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Konjunkturtendensene2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konjunkturtendensene. Prognoser12
2020202120222023
1Prognoser for inneværende og framtidige år.
2Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
Bruttonasjonalprodukt-2,94,33,62,0
BNP Fastlands-Norge-3,94,33,22,1
Sysselsatte personer-1,50,81,41,0
Arbeidsledighetsrate (nivå)5,14,54,34,1
Årslønn2,22,03,53,4
Konsumprisindeksen (KPI)1,23,21,92,1
KPI-JAE2,62,21,92,1
Boligpris-1,01,03,62,9
Pengemarkedsrente (nivå)0,70,30,50,9
Importveid kronekurs (44 land)7,8-0,20,00,0