422307_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/kt/kvartal
422307_tabell
statistikk
2020-06-05T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Konjunkturtendensene2. kvartal 2020

Innhold