Artikler om utdanningsregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. 223 milliarder til utdanning Artikkel 24. november

    Driftsutgiftene til utdanning var i underkant av 223 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde 41 640 kroner per innbygger.