Artikler om helseregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Sterk oppgang i helseutgiftene i 2021 Artikkel 21. juni

    Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021, en kraftig økning fra fjoråret.