Publisert Tittel Åpne
18. mars 2021 Lav vekst i helseutgiftene i 2020 Artikkel
13. mars 2020 69 600 per innbygger til helse Artikkel
14. mars 2019 68 000 per innbygger til helse Artikkel
14. mars 2018 65 000 per innbygger til helse Artikkel
13. mars 2017 Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP Artikkel