Arbeid med hovedrevisjonenog prosjekt med å modernisere IT-systemer gjør at Statistisk sentralbyrå må tilpasse publiseringsplanene for nasjonalregnskapet.

  • Månedlig nasjonalregnskap (MNR) for april og mai publiseres vanligvis i henholdsvis juni og juli. Disse publiseringene utsettes, og månedstallene frigis i stedet samtidig med publisering av tall for 2. kvartal, i slutten av august. Tilsvarende vil tall for juli og august ikke publiseres i september og oktober, men frigis sammen med publisering av tall for 3. kvartal, i slutten av november. Dette er også tidspunkt for frigiving av selve hovedrevisjonen. Den månedlige varekonsumindeksen publiseres som normalt.
  • Hovedrevisjonen ventes å få utslag i satellittregnskapene for helse, utdanning og frivillige organisasjoner. Det vil også ha betydning for øvrige satellittregnskap som turismesatellitten. Nye tall for årgangen 2022 for disse regnskapene publiseres etter hovedrevisjonen, tentativt tidlig i 2025.
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap skal neste gang publiseres med tall for 2022. Dette gjøres også etter hovedrevisjonen.