Lenker til statistikkbanktabellene:

Hvordan ta ut en bestemt serie

 1. Velg om du ønsker beholdning, transaksjon eller andre endringer under Statistikkvariabel
 2. Velg ønsket tidsperiode under Kvartal/År.
 3. Velg hvilken finanspost du ønsker å se på. Hvis du ønsker en fordringsserie for den sektoren du valgte i 2, velger du en finanspost som begynner på F, for eksempel F222 Transaksjonsinnskudd. Hvis du ønsker en gjeldsserie for den sektoren du valgte i 2, velger du en finanspost som begynner på G (scroll deg ned), for eksempel G222 Transaksjonsinnskudd. Fordringer (F) og gjeld (G) under Finanspost relateres til den sektoren som velges under Sektor.
 4. Velg hvilken sektor du ønsker å se på under Sektor.
 5. Velg ønsket motsektor eller sum alle sektorer under Motsektor.

Hvordan ta ut en sektors nettofinansinvesteringer og nettofordringer

 • Velg Transaksjoner i valgmenyen for Statistikkvariabel.
 • Velg ønsket tidsperiode under Kvartal/År.
 • Velg Netto i valgmenyen for Finanspost.
 • Hvis man ønsker å ta ut en sektors nettofinansinvesteringer velger man den aktuelle sektoren i valgmenyen for Sektor.
 • Til slutt velger man Sum alle sektorer i valgmenyen for Motsektor.
 • Hvis man ønsker å ta ut den samme sektorens nettofordringer velger man Beholdning i valgmenyen for Statistikkvariabel.
10706-1.png

Eksempel på uttak av en sektors fordringsserie

 • Dataseriene kan tas ut som beholdninger, transaksjoner eller andre endringer i valgmenyen Statistikkvariabel.
 • Velg ønsket tidsperiode under Kvartal/År.
 • Velg F222 transaksjonsinnskudd i valgmenyen Finanspost. Merk at man må velge F222 (fordring) og ikke G222 (gjeld).
 • For å ta ut dataserien husholdningenes transaksjonsinnskudd i banker (fordring for husholdningene) velger man husholdningene som i valgmenyen Sektor.
 • Velg S1221 Banker i valgmenyen Motsektor.
10706-2.png

Eksempel på uttak av en sektors gjeldsserie

 • Dataseriene kan tas ut som beholdninger, transaksjoner eller andre endringer i valgmenyer Statistikkvariabel.
 • Velg ønsket tidsperiode under Kvartal/År.
 • Velg G420 lån med lang løpetid som i valgmenyen Finanspost. Merk at man må velge G420 (gjeld) og ikke F420 (fordring).
 • For å ta ut dataserien husholdningenes lån med lang løpetid i banker (gjeld for husholdningene) velger man husholdningene som i valgmenyen Sektor.
 • Velg S1221 Banker som Motsektor.
10706-3.png